8°C weather icon

Službene stranice Grada Makarske

 Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/19), članka 37. Statuta Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 21/19) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske, sukladno Planu zaštite od požara za Grad Makarsku ...

Zbog nastavka radova na izgradnji ulice Stari velikobrdski put, dio ulice od Osnovne škole oca Petra Perice do križanja sa Zadarskom ulicom bit će zatvoren za promet, od četvrtka 23. ...

Grad Makarska Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda Klasa: 372-03/19-01/8 Ur. broj: 2147/01-03/6-19 - 3 Makarska,14. siječnja 2020.           ...

Grad Makarska i ove će godine tradicionalno obilježiti 15. siječnja, Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Tim povodom delegacija Grada ...

Nepuna tri mjeseca nakon svečanog otvaranja novoobnovljenih prostora Gradske knjižnice, koja je uz potporu Ministarstva kulture RH konačno dobila adekvatan prostor za knjižničnu djelatnost, iz resornog ministarstva došla je još jedna dobra vijest: Grad Makarska osigurao je 100.000,00 kuna za projekt ''Nabava opreme za pohranu zbirke stare i rijetke građe ...

  Period Lokacija 03.01. - 22.01 Veliko Brdo 22.01. - 12.02. Centar (parkiralište Osejava) 12.02. - 04.03. Ratac 04.03. - 25.03. Makar 25.03. - 15.04. Gorinka 15.04. - 06.05. Dugiš 06.05. - 27.05. Sinokoša 27.05. - 17.06. Zelenka 17.06. - 08.07. Kotišina 08.07. - ...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, ...

U povodu pravoslavnog Božića gradonačelnik grada Makarske Jure Brkan uputio je čestitku svim ...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih ...

Veselje i sreća ispunili su krcat Božićni grad u kojem je staru godinu ispratilo pet tisuća Makarana i gostiju. Malo prije ponoći zvjezdano nebo je obasjao vatromet koji je postajao sve ...

Sa Starom godinom najmlađi Makarani oprostili su se velikom feštom u Božićnom gradu. ...

Dragi sugrađani i sugrađanke, neka vas osmjeh i radost koje donose blagdani prate na svakom koraku u 2020., a nova godina vama i vašim obiteljima bude ispunjena zdravljem i osobnim zadovoljstvom. Svim građankama i građanima Makarske obilje sreće, zdravlja i radosti u novoj 2020. godini žele gradonačelnik Jure Brkan i predsjednik Gradskog vijeća Marko ...

U Božićnom gradu u Makarskoj na Silvestrovo će biti živo tijekom cijelog dana. Program počinje već od 11 sati kada je po rasporedu predstavljanje najduže Božićne čestitke koju već tradicionalno  izrađuju osnovnoškolci s Makarskog primorja, a nakon toga najmlađi će imati ...

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» broj: 15/16 i 3/17), Pravilnika o prometovanju ...

Grad Makarska dobio je Proračun za 2020. godinu i iznosi 176.344.540,00 kn, a rashodi i izdaci su ...

U organizaciji Gradskog muzeja Makarska, večeras će u dvorani Arte biti predstavljena knjiga ...

U povodu predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, gradonačelnik Grada Makarske ...

Umirovljenici koji su propustili preuzeti poklon bon Grada Makarske od 16. do 20. prosinca 2019. godine to mogu učiniti u ponedjeljak, 30. prosinca 2019. godine od 8,00 do 12,00 sati u prostorijama Matice umirovljenika, na adresi Marineta 15.  

Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.4/2019)i ...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja udovoljilo je zahtjevu Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog ...

makarska logo