15°C weather icon

Počele pripreme za izradu Strategije razvoja Grada Makarske

07.03.2017.

Grad Makarska započeo je sa pripremama za izradu Strategije razvoja Grada Makarske, glavnog strateško-planskog dokumenta koji predstavlja osnovu za planiranje svih razvojnih projekata. O iznimnoj važnosti ovog dokumenta dovoljno govori činjenica da je upravo strateško-planska podloga jedan od glavnih preduvjeta održivog razvoja (gospodarski rast uz uvažavanje društvenih i ekoloških načela razvoja) kao i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

 

Kako je participativna metoda u izradi strateških razvojnih dokumenata važna zbog usvajanja načela regionalne politike EU, a koja su dio zakonodavnog okvira RH, strateško planiranje potrebno je provesti uz participaciju svih zainteresiranih strana na koje ovaj dokument na bilo koji način utječe: svih relevantnih dionika lokalne zajednice i javnosti (građana).

 

Treba napomenuti da su glavne prednosti ovog pristupa bolji uvid u stvarne razvojne probleme, stvaranje jake baze za intervencije u zajednici, pravovremeno uključivanje javnosti i pružanje prilike svim dionicima (javni, privatni i civilni sektor) da iskažu svoje mišljenje. To je jedini način da svi dionici steknu osjećaj vlasništva nad razvojnim dokumentom svoje sredine, a time i želju za sudjelovanjem u njegovoj provedbi koja usvajanjem tek započinje.  

 

Nositelj izrade je Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA, a izvoditelj Urbanex d.o.o. Za potrebe izrade Strategije Grada Makarske imenovano je i ključno radno tijelo za njezinu izradu, Povjerenstvo za koordinaciju koje čine:

 

-           Tonći Bilić, gradonačelnik Grada Makarske

-           Jagoda Martić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

-           Miroslav Družianić, zamjenik gradonačelnika Grada Makarske

-           Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika Grada Makarske

-           Ognjen Radić, v. d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada

            Makarske

-           Matko Lovreta, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske

-           Dunja Buljan, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske

-           Dražen Kuzmanić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske

-           Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica JU Makarske razvojne agencije MARA

-           Ana Radić, stručna suradnica JU Makarske razvojne agencije MARA

 

Osim Povjerenstva, važnu ulogu u izradi Strategije imaju i fokus grupe koje čine dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

 

Fokus grupe su sljedeće:

 

1.         fokus grupa za sociokulturni sektor

2.         fokus grupa za gospodarstvo

3.         fokus grupa za turizam

4.         fokus grupa za infrastrukturu

5.         fokus grupa za gospodarenje prostornim resursima i

6.         fokus grupa za upravljanje razvojem.

 

Osim u okviru navedenih radnih tijela, a u svrhu uključivanja svih zainteresiranih stanovnika grada Makarske, planira se uspostaviti komunikacija, rasprava i konzultacije s građanima.

makarska logo