18°C weather icon

Plan razvoja kulturnog turizma: Prvi korak informiranje, edukacija i podizanje svijesti o važnosti zaštite, očuvanja i revitalizacije stare gradske jezgre

24.03.2016.

Grad Makarska usvojio je Plan razvoja kulturnog turizma grada Makarske 2015.-2020. čiji je cilj definiranje razvojnih mjera kulturnog turizma i definiranje kulturno-turističkih projekata za budućnost. S ciljem uključivanja građana u njegovu izradu, Nacrt prijedloga plana razvoja kulturnog turizma bio je na uvidu javnosti na internetskoj stranici Grada od 30. listopada do 10. studenoga 2015. Imenovana radna skupina obradila je pristigle primjedbe, te je konačan prijedlog upućen na usvajanje gradonačelniku Tonćiju Biliću. Grad Makarska uskoro će započeti s aktivnostima čiji će cilj biti informiranje, edukacija i podizanje svijesti o važnosti razvoja specijaliziranih oblika turističke ponude kao što je kulturni turizam, s posebnim naglaskom na zaštiti, očuvanju i revitalizaciji stare gradske jezgre.

Plan, između ostalog, sadrži definiranje resursne i atrakcijske osnove za razvoj kulturnog turizma grada Makarske, preliminarne analize i procjene tržišnog stanja, pregled glavnih trendova na turističkom tržištu s naglaskom na kulturni turizam, akcijski plan razvoja te financiranje kulturno-turističkih programa.

Prilikom njegove izrade korištene su različite baze podataka, statističke analize, relevantna literatura, pravni akti, pozitivni zakonski propisi i Grada Makarske, Splitsko-dalmatinske županije, i Republike Hrvatske i Europske unije. Napravljeno je niz analiza o kulturno-turističkom potencijalu grada Makarske, istraživanje stavova turista, a nakon toga pristupilo se izradi SWOT analize s različitim interesnim skupinama putem anketnih upitnika. Održana je i javna radionica radi definiranja vizije, misije i strateških ciljeva, te još niz dubinskih intervjua i individualnih radionica.

 

Tekst Plana razvoja kulturnog turizma grada Makarske 2015.-2020. možete pročitati OVDJE
 

makarska logo