16°C weather icon

Palača Tonoli: Grad Makarska od Ministarstva kulture dobio 100 tisuća kuna za sanaciju krovišta

26.02.2019.

Grad Makarska dobio je od Ministarstva kulture 100.000,00 kuna za sanaciju krovišta Palače Tonoli, kamene dvokatnice na zapadnom dijelu rive koja ima status spomenika kulture. Projektnu prijavu za Grad Makarsku izradila je JU Makarska razvojna agencija MARA, a sredstva su osigurana putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.

 

Podsjetimo, JU Makarska razvojna agencija MARA prošle se godine javila na isti javni poziv te osigurala 62.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju koja je bila temeljni preduvjet sanacije zgrade. Sanacija objekta odavno je nužna zbog dotrajalih zidova, prodora vlage i prokišnjavanja, a tim više što su u njoj smješteni Gradski muzej Makarska, koji dosada zbog navedenih razloga nije mogao adekvatno izložiti svoje eksponate i Turistička zajednica grada Makarske u čijim su prostorima u prizemlju već počeli radovi na novom multimedijalnom prezentacijom centru.

Planirani radovi na sanaciji krovišta odvijat će se prema smjernicama Ministarstva kulture, a ukupna vrijednost projekta je 500.000,00 kuna.

Cilj projekta je zaštita i očuvanje nepokretnog kulturnog dobra grada Makarske – Palače Tonoli.

makarska logo