9°C weather icon

P O Z I V redovitim studentima s područja grada Makarske koji su korisnici prava na sufinanciranje prijevoza autobusne karte

26.09.2012.

27.9.2012.


P O Z I V
redovitim studentima s područja grada Makarske
koji su korisnici prava na sufinanciranje prijevoza
autobusne karte

Pozivaju se svi redoviti studenti s područja grada Makarske, koji su ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza autobusne karte u akademskoj godini 2011./2012., da zaključno s danom 31. listopada 2012. godine dostave u sobu broj 5 zgrade Grada Makarske uvjerenja/potvrde o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu/semestar 2012./2013., izdanu od strane visokog učilišta na koje je student upisan kako bi i dalje mogli ostvariti navedeno pravo.

GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska


Klasa: 602-01/12-10/23
Ur.broj: 2147/05-06/1-12-3
Makarska, 27. rujna 2012.
makarska logo