23°C weather icon

Otvoreni natječaji i pozivi

        

 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme: Administrativni tajnik/ica u Uredu gradonačelnika Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S Javni natječaj za prijam u službu - djelatnik u službi održavanja Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz čl. 15. i 16. ZSNLP(R)S Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Gradske galerije Antun Gojak JAVNI NATJEČAJ za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj na radnom mjestu: – Upravitelj/ica Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na neodređen Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljioprivrede 2020. u svojstvu popisivača Viši stručni suradnik za računovodstvo:Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Oglas za prijam u službu - djelatnik na parkingu - kontrolor(sezonski) Javni natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za računovodstvo Javni natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za računovodstvo - IZJAVA o nepostojanju okolnosti po članku 15. i 16. ZSNLP(R)S Oglas za prijam u službu - čistačica javnih wc-a u vlasništvu Grada Makarske Javni poziv za uvid u spis predmeta: Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava Javni poziv za uvid u spis predmeta:dogradnja kanalizacijske mreže središnjeg dijela Makarske Poništenje oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenej i graditeljstvo Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti - Vježbenik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti Javni natječaj za prijam u službu - namještenik dostavljač - plakatar Javni natječaj za financiranje programa - projekata- manifestacija: Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta Poništenje natječaja za prijam u službu referenta za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti - referent za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća Oglas za prijam u službu - Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo Javni natječaj za prijam vježbenika - viši stručni suradnik za nadzor nad poslovima održavanja komunalne infrastrukture JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini Javni natječaj za prijam u službu - referent komunalno - prometni redar Državno izborno povjerenstvo:Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. Oglas za prijam u službu - referent za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti - refrerent za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz čl. 15. i 16. ZSNLP(R)S JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca (21.01.2020.) Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske za 2020. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-godišnji plan Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija - upute za prijavitelje Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-popis priloga koji se prilažu prijavi Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija- obrazac financijsko izvješće Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-obrazac izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-obrazac izjava o partnerstvu Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija- obrazac proračuna Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija- obrazac za ocjenu kvalitete javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-obrazac opis projekta/programa/manifestacije Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-obrazac opisno izvješće Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija-primjer ugovora Javni natječaj za imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika JVP Makarska Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova Natječaj za poslovni prostor Marineta - Mala obala 8 - 18.12.2019. Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama - OBRAZAC PRIJAVE Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine - poslovnoga prostora u Makarskoj za potrebe rada i smještaja Ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Makarskoj (28.11.2019.) KONAČNA ODLUKA o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (Ponovljeni javni poziv) Odluka Vlade RH: Objava biračima vezano za izbore za predsjednika RH koji će se održati u nedjelju 22. prosinca 2019. Obrazac prijave - Božićni grad 2019. Grafički prikaz - Božićni grad 2019. Javni poziv na uvid u spis predmeta: Stambeno gospodarstvo Makarska d.o.o. Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - Pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun JAVNI POZIV za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (04.11.2049. - 15.11.2019) JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE (4.11.2019.) Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun - obavijest i uputa Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje u svezi čl. 15 i 16. ZSNLP(R)S NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020. NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020. NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020. NATJEČAJ za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020. Javni poziv za uvid u spis predmeta:Prometnice unutar UPU-a Zelenka 2 Jesenski sajam Domaće je najbolje - Prijava Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - Viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu štete Poništenje oglasa za prijam u službu savjetnika za kulturu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske Savjetnik za kulturu - obavijest o ponovljenom provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Javni natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu štete Glas ruralne Hrvatske - Poziv Glas ruralne Hrvatske - Prijavnica Glas ruralne Hrvatske - Program Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - savjetnik za kulturu Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - viši stručni suradnik za računovodstvo Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - komunalni redar - referent Oglas za prijam u službu - čistačica javnih wc-a u vlasništvu Grada Makarske - sezonski Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposbnosti kandidata - djelatnik na parkingu - kontrolor(sezonski) Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalni redar (4 izvršitelja) Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - savjetnik za kulturu Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za računovodstvo OGLAS za prijam u službu - Djelatnik na parkingu-kontrolor-sezonski na određeno vrijeme (27.05.2019.) Županijsko izborno povjerenstvo: Izmjena rješenja o određivanju biračkog mjesta na području Grada Makarske Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Makarskoj Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Djelatnik u službi održavanja Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Čistačica javnih wc-a u vlasništvu Grada Makarske Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Djelatnik na parkingu Rješnje o određivanju biračkog mjesta na području grada Makarske Obavijest o prethodnoj provjerei znanja i sposobnosti kandidata - referent za blagajničko poslovanje Pravovaljana kandidatura za izbor predstavnika i zbirna lista kandidatura srpske nacionalne manjine u Gradu Makarskoj Odluka o neodržavanju izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Makarskoj Poziv za proljetni sajam Domaće je najbolje 2019. Prijava za Proljetni sajam Domaće je najbolje 2019. Obavijest GIP Grada Makarske - dežurstvo na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u JLS i područne(regionalne) samouprave Obavijest biračima o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicima lokalne i područne(regionalne) samouprave Oglas za prijam u službu - referent za blagajničko poslovanje Objava biračima povodom izbora za članove u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske koji se održavaju 26. svibnja Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske u Ličkoj ulici, na Trgu Tina Ujevića i na Marineti(Mala obala) Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole:Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Biloševac - UPOV Biloševac s pristupnim putom i trafostanicom Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Biloševac - transportni vod Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole:Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Biloševac - transportni vod i podmorski ispust Obavijest o obvezi sastvljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2018. godinu JAVNI POZIV za povjeravanje poslova organizacije "Makarskog zimskog karnevala 2019." Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - vodoopskrbni sustav naselja Kotišina Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto spremačica/dostavljačica u Gradskoj knjižnici Makarska Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2018. Božićni grad 2018. - PONUDA Božićni grad 2018. - GRAFIČKI PRIKAZ Obrazac za prijavu - uspješni studenti Obrazac za prijavu - studenti slabijeg imovnog stanja Obrazac za prijavu - deficitarni fakulteti Obrazac za prijavu - studenti umjetnici Javni poziv za prijavu kandidata na natječaj za dodjelu nagrada volonterima Obrazac za prijavu mladog volontera do 25 godina Obrazac za prijavu organizatora volontiranja Javni natječaj za prijam u službu vježbenika - Viši stručni suradnik za nadzor nad poslovima održavanja komunalne infrastrukture Obrazac za prijavu volontera - 1 Obrazac za prijavu volontera za dugogodišnji doprinos Obrazac za prijavitelje - 1 Prijava - Jesenski sajam ''Domaće je najbolje'' Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske - Obala kralja Tomislava 3 Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti-viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranja imovine i naplatu štete Javni poziv za uvid u spis predmeta:Uređenje bujice Puharića potok u Makarskoj uzvodno od kamenog mosta Ribarske večeri 2018.- Popis korisnika - Fritule Ribarske večeri 2018. - Popis korisnika 2018.-Suveniri Ribarske večeri 2018.-Popis korisnika 2018. - Ugostiteljstvo Popis korisnika koji su ostvarili pravo na susdjelovanje na manifestaciji ''Ribarske večeri 2018.'' - raspored prodajnih mjesta Javni natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske Oglas za prijam u službu - čistačica gradske tržnice Obavijest o oglasu i poziv na testiranje: djelatnik na parkingu - kontrolor (sezonski) J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za sudjelovanje na manifestaciji „Ribarske večeri 2018.“ Oglas za prijam u službu - djelatnik na parkingu - kontrolor - sezonski (4 izvršitelja) Oglas za prijam u službu za radno mjesto komunalni redar - referent: Obavijest o listi kandidata Oglas za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar - referent: Obavijest o testiranju Raspis rekreativne utrke ''Uspon na Biokovo 2018.'' Prijavnica za osobe mlađe od 18 godina - Uspon na Biokovo 2018. Oglas za prijam u službu na radnom mjestu komunalni redar-referent – 4 izvršitelja/ice na određeno vrijeme Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske na adresi Franjevački put 2a Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole: Fazno građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja VELIKO BRDO i PODRUČJA POŽARE Prijavnica za sudjelovanje na proljetnom sajmu „Domaće je najbolje“ 2018. Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na proljetnom sajmu "Domaće je najbolje" Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - djelatnik na parkingu(kontrolor) ANKETA o potrebama roditelja za dvosmjenskim radom vrtića Javni poziv za uvid u spis predmeta:Građenje građevine stambene namjene sa pomoćnom građevinom na čestici oznake katastarske čestice zemlje 20(zemljišno-knjižne oznake čestice zemlje 1929/2) Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izgradnja pješačkog pothodnika na D8 na predjelu ˝MOČA˝ u Makarskoj Javni poziv za uvid u spis predmeta: Polaganje kabela KB 20 kV od položenog kabela iz trafostanice TS 110/35/10(20) kV MAKARSKA do trafostanice TS 10/04 kV HOTEL PLAŽA Javni poziv za uvid u spis predmeta: Prometnica prema UPU „Naselja Batinići“ LISTE REDA PRVENSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA KOJI SU OSTVARILI PRAVO ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA NA MJESNOM GROBLJU VELIKO BRDO (31.10.2017.) Plan razmještaja montažnih kućica - Trg Tina Ujevića Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izgrađena stambena zgradu na dijelu kat.čest. zem.2251 dijelu kat.čest.zem. 2250/1 k.o. Veliko Brdo u Velikom Brdu Javni poziv za uvid u spis predmeta: Rekonstrukcija srednjenaponskog kabelskog voda 10(20) kV TS Makarska – TS Biokovo od kabelske kućice KK1 do kabelske kućice KK3 Obrazac proračuna Obrazac financijskog izvještaja Godišnji plan natječaja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac izjave o partnerstvu Obrazac opisa programa projekta manifestacije Obrazac za ocjenu kvalitete Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Odluka o raspisivanju natječaja Ogledni obrazac opisnog izvještaja Ogledni obrazac ugovora o financiranju Popis obaveznih priloga Pravilnik 2018. Upute za prijavitelje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza Javni poziv Grada Makarske za prijavu kandidata za javne radove Obrazac - Božićni grad 2017. Plan razmještaja montažnih objekata - Kačićev trg i Lištun Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija studentima na deficitarnim fakultetima Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja Ribarske večeri 2018. - Popis korisnika - Ugostiteljstvo Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija uspješnim studentima ZAKLJUČAK PO JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTANA MJESNOM GROBLJU VELIKO BRDO Pozivnica za Poslovni uzlet Splitsko-dalmatinske županije Program Poslovnog uzleta Splitsko-dalmatinske županije Javni natječaj za prijam u službu - prometni redar Javni poziv za sudjelovanje u izboru ''Volonter/ka godine'' za 2017. Obrazac za prijavu volontera Prijava za Jesenski sajam ''Domaće je najbolje'' Javni poziv na uvid u spis predmeta - izgradnja vodospreme Požare Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - dječji vrtić Veliko Brdo Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika u školskoj godini 2017./2018. Zahtjev za sufinanciranje troškova školskih udžbenika Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni poziv za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto komunalni redar i prometni redar Javni natječaj za prijam u službu u Uredu gradonačelnika, Odsjeku za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika na radnom mjestu - administrativni tajnik Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Makarske Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza Javni poziv za dostavu prijedloga za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske - prometni redar Javni poziv za dostavu prijedloga za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske - komunalni redar Natječaj za prijam pripadnika jedinice prometne mladeži(bobi) Oglas za prijem u službu - djelatnik na parkingu - kontrolor -sezonski na određeno vrijeme Ribarske večeri 2018.- Popis korisnika 2018.- Fritule EUROPE FOR CITIZENS – EASE – Town Twinning Javni poziv na uvid u spis predmeta - Stambeno gospodarstvo d.o.o. Makarska Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz čl. 15. i 16. ZSNLP(R)S
makarska logo