21°C weather icon

Otvaranje radova na vodospremi Makar

28.09.2007.

29. 09.07.

Dana 26. rujna 2007. g., srijeda u 10,00 sati svečano su otvoreni radovi na vodospremi „Makar“. Vodosprema Makar, kapaciteta 1000m³, sastavni je dio vodoopskrbnog sustava za selo Makar, stambenu zonu „Sjever 2“, sela Puhariće i Veliko Brdo. Direktor Vodovoda d.o.o. Makarska Ivo Andrijašević, obratio se nazočnima, ukratko obrazloživši projekte Vodovoda i Grada Makarske. Gradonačelnik Marko Ožić Bebek otvorio je radove, te istaknuo važnost ovog projekta, koji će riješiti problem nestašice vode u vrijeme ljetne sezone.
Do sada su realizirani projekti: crpna stanica „Vrutak“ i tlačni cjevovod od crpne stanice „Vrutak“ do buduće vodospreme „Makar“. Položen je istočni krak odvodnog cjevovoda iz vodospreme Makar prema selu Makar. Izgrađena je i crpna stanica Kotišina bez koje ovaj cjelokupni sustav ne bi mogao funkcionirati. Investitor ovog vodoopskrbnog objekta je Vodovod d.o.o. Makarska na temelju ovlaštenja kojeg je dobio od Gradskog poglavarstva Grada Makarske.
Predračunska vrijednost radova iznosi 2.897.936,96 kuna bez PDV-a. Također su ugovoreni troškovi nadzora i instaliranje sustava daljinskog nadzora i upravljanja u ukupnom iznosu od 312.568,68 kuna bez PDV-a. Sredstva za financiranje osigurana su u visini od 1.000.000,00 kuna iz proračuna Hrvatskih voda – Zagreb, a razlika će se financirati iz proračuna Grada Makarske. Izvođač radova je Konstruktor –inženjering d.d. Split, nadzor nad izgradnjom će vršiti Akvedukt d.o.o. Split, a instaliranje sustava daljinskog nadzora i upravljanja će vršiti Elektromehanika d.o.o. Rijeka.
Treba napomenuti da će do idućeg ljeta biti ugrađena još jedna dodatna crpka ispred crpne stanice Veliko Brdo, čime bi se eliminirali i prošlogodišnji problemi koji se javljaju u vršnim opterećenjima regionalnog vodovoda Makarskog primorja.
makarska logo