16°C weather icon

Skupi, složi, savjesno odloži

 

'Skupi, složi, savjesno odloži! kampanja je Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada. Ova kampanja provodi se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz gospodarenje otpadom i to o svom trošku.
 
Prva faza kampanje započinje edukativnim letcima koje će svi građani dobiti s računima za odvoz otpada Makarskog komunalca, a koji će sadržavati osnovne informacije o važnosti odvojenog sakupljanja otpada i načinu gospodarenja otpadom. Ova faza kampanje obuhvatit će i radionice u osnovnim školama i dječjim vrtićima, oglase u medijima i javne tribine u sklopu kojih će građani biti informirani o novom sustavu gospodarenja otpadom kakav se provodi u gradu Makarskoj.
 
Tijekom 2013. i 2014. Grad Makarska je poduzeo brojne radnje po pitanju širenja infrastrukture bez koje ne može biti ni značajnih pomaka u odvajanju otpada:
- formirano je 13 zelenih otoka s 52 polupodzemna kontejnera za miješani otpad, papir i plastiku, a do kraja godine oformit će se još 3 zelena otoka s 13 novih kontejnera (lokacije otoka možete potražiti u Katastru zelenih otoka Makarske) 
- poslovnim i stambenim zgradama raspoređeno je 150 kanti za prikupljanje papira
- na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu omogućeno je odlaganje sedam različiti komponenti otpada ( papir, staklo, plastika, metal, elektronički otpad, baterije, glomazni otpad)
- omogućeno je zbrinjavanje elektroničkog otpada pozivom na besplatan broj 0800 444 110 u roku od 24 sata
- u dijelovima grada gdje je dominantna obiteljska stambena izgradnja građanima će se dodijeliti odgovarajuće kante za razdvajanje otpada
 
Iako je problem gospodarenja otpadom hrvatski, a ne makarski problem, mediji su zahvaljujući nizu nesretnih okolnosti stvorili sintagmu makarsko smeće i naš grad spominjali isključivo u negativnom kontekstu. Vrijeme je da tu sintagmu promijenimo. To možemo samo na način da svi shvatimo da je velik dio smeća koji svi zajedno proizvodimo otpad koji možemo ponovno iskoristiti i reciklirati. Istina je da to nije nimalo lak zadatak ostvariv preko noći ,već proces koji će potrajati. Koliko dugo, ovisi o svima nama.  Zato se uključimo već danas.
 

 

 

makarska logo