3°C weather icon

Orkanska bura u Makarskoj

23.01.2008.


24.01.08.

 
Orkanska bura na području Makarskog primorja, koja je u noći 23. siječnja na udare dosezala brzinu i do 160 km/h, prouzročila je veliku materijalnu štetu. Iz Gradskog redarstva Grada Makarske i Gradskog centra Osejava dobili smo iscrpno izvješće o nastaloj materijalnoj šteti.

 

     

     

Veliki broj borova na zelenim površinama, naročito kod groblja i plaže, je srušen. Najveća materijalna šteta evidentirana je na Tenis centru Rivijera gdje je razotkriven pokrov terena, a zelena površina oštećena.

     


U centru grada prevrnut je kombi, stradali su i privatni objekti, kao i osobna vozila. U Gradskoj luci potopljeno je više manjih plovila. Neki dijelovi grada su tijekom noći 23. 01. ostali više sati bez električne energije. Kod plažnog objekta „Buba“ puknula je vodovodna cijev zbog čega određeni broj potrošača nema vodu. Hrvatski telekom je evidentirao štetu od 300 metara nadzemnog samonosećeg kabela zbog čega je više od 30 korisnika fiksne telefonije ostalo bez telefonske veze. Oštećeni su stupovi javne rasvjete, stupovi vertikalne prometne signalizacije, svjetleći panoi, kao i semafori na križanjima u ulici Ante Starčevića.

     

        

     


Još jučer Gradsko redarstvo Grada Makarske uz pomoć Makarskog komunalca, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Hrvatskih šuma oslobodili su prometnice i eliminirali opasnost za pješake.
Jutros je započeta akcija otklanjanja oštećenja na zelenim površinama i komunalnoj opremi.

     


makarska logo