15°C weather icon

Oglas za radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i protokol od 26. kolovoza 2013.

11.09.2013.

Oglas za radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i protokol

od 26. kolovoza 2013.

 
1. Opis poslova radnog mjesta – Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol u Uredu Gradonačelnika Grada Makarske na određeno vrijeme, a u svezi raspisanog oglasa od 26. kolovoza 2013.
 
Vodi upravni i neupravni postupak i rješava o upravnim stvarima za koje ima ovlasti na temelju opisa poslova radnog mjesta koje obavlja, obavlja stručne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata gradonačelnika i zamjenika graonačelnika s državnim tijelima, organizacijama i građanima, ostvaruje odnose s javnošću i sredstvima priopćavanja, uređuje službenu internetsku stranicu Grada Makarske, izrađuje protokol primanja i boravka domaćih i stranih uzvanika Ureda gradonačelnika, te obavlja i poslove u vezi s organizacijom njihova boravka, organizira protokolarna primanja i druge sastanke za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, surađuje u organiziranju prigodnih svečanosti, te vodi popise protokolarnih podataka, obavlja upravne poslove iz djelokruga informiranja i turizma, obavlja poslove vezane za europske integracije i projekte EU-a, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predstojnika Ureda
 
 
2. Plaća radnog mjesta iznosi 5 749,26 kn neto
 
 
3. Područje prethodne provjere znanja te sposobosti kandidata su:
a) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/11,  129/05, 109/07 125/08, 35/09, 150/11, 144/12, 19/13)
b) Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/08, 144/10, 37/11)
c) Statut Grada Makarske (Glasnik broj 8/09, 13/09 te 2/13)
 
 
 
Prethodna provjera znanja te sposobnosti kandidata obaviće se pisanim testiranjem, te intervjuom dana 16. rujna 2013. (ponedjeljak) u sobi broj 26, zgrada Grada Makarske – Obala Kralja Tomislava 1, sa početkom u 9 sati.
 
 
 
 
Makarska, 11. rujna 2013.
Ured gradonačelnika
Grada Makarske

makarska logo