7°C weather icon

Oglas za prijam u službu - pomoćni radnik u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti

15.10.2015.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnost

112-03/15-01/15

2147/05-08-01/1-15-1

14. listopada 2015.

 

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11) te članka 11. i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj (Glasnik Grada Makarske br. 6/09 i 15/09) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 14. listopada 2015. godine objavljuje

 

OGLAS

za prijam u službu

 

na određeno vrijeme (sezonski) u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika u službi održavanja, na radnom mjestu:

 

- Djelatnik u službi održavanja (servisna služba) – pomoćni radnik -1 izvršitelja  

   na određeno vrijeme od 23. listopada 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

Stručni uvjeti:

- KV ili SSS radnik, vozač «B» kategorije.

Opis poslova:

            - obavlja pomoćne poslove na održavanju objekata na javnim

   površinama i održavanju zgrada u vlasništvu Grada Makarske,

- vrši popravke i druge poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

            - domovnica (preslik),

            - uvjerenje o stručnoj spremi,

            - uvjerenje o nekažnjavanju.

Na oglas se mogu javiti osobe  oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

 

Grad Makarska

Obala kralja Tomislava br. 1

S naznakom – «za Oglas Pogon – pomoćni radnik»

 

Grad Makarska

makarska logo