8°C weather icon

Odluka Odbora za izbor i imenovanja o pristiglim kandidaturama za članove i članice Savjeta mladih Grada Makarske

05.02.2016.

Gradsko vijeće
Odbor za izbor i imenovanje

KLASA: 021-01/16-10/2
URBROJ: 2147/05-04-02/6-16-02
Makarska: 04. veljače 2016.


Na temelju članka 6. stavka 3. točke 4. Zakona o savjetima mladih (NN, br. 41/14) i članka 5. Odluke o Savjetu mladih Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 5/15) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Makarske na 7. sjednici održanoj dana 04. veljače 2016. godine utvrdio je sljedeće:

I. PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA ČLANICE/ČLANOVE SAVJETA MLADIH I
NJIHOVIH ZAMJENIKA GRADA MAKARSKE

I.1. Predlagatelj Građanska inicijativa „Ruke za bolju Makarsku“ kandidati/kinje:

I.1.1. MARIJANA JOVIĆ, rođ. 10.02.1990; OIB: 65348123673; zamjenica ANA
JUJNOVIĆ, rođ. 24.12.1989; OIB: 09030302745;
I.1.2. JOSIP MIHALJEVIĆ, rođ. 16.02.1996; OIB: 59512172414; zamjenik
KREŠIMIR BORIĆ, rođ. 03.10.1987; OIB: 39570698446.

I.2. Predlagatelj Gradska organizacija SDP Makarska kandidati/kinje:

I.2.1. DAMIR PUHARIĆ, rođ. 19.11.1988; OIB: 1630620072; zamjenik ANDREJ
MARKO DJOKIĆ, rođ. 28.07.1999; OIB: 56100992869.

I.3. Predlagatelj Gradska organizacija SDP Makarska kandidati/kinje:

I.3.1. ADRIAN MIŠIĆ, rođ. 03.06.1997; OIB: 54984319120; zamjenik GORAN
IVANAC, rođ. 07.08.1996; OIB: 74761443130.

I.4. Predlagatelj Savjetovalište Lanterna kandidati/kinje:

I.4.1. GLORIJA MATIĆ, rođ. 19.01.1989; OIB: 62605535519; zamjenica LEONA
KELVIŠER, rođ. 29.01.2000; OIB: 75449475872.


II. NEPOTPUNE KANDIDATURE ZA ČLANICE/ČLANOVE SAVJETA MLADIH I
NJIHOVIH ZAMJENIKA GRADA MAKARSKE

II.1. Predlagatelj Učeničko vijeće Srednje strukovne škole Makarska,
kandidati/kinje:

II.1.1. IRENA PUHARIĆ, rođ. 31.10.1997; OIB: 01918577415; zamjenik
DANIJEL GVOZDEN, rođ. 08.10.1997; OIB: 48666074013.

II.2. Predlagatelj Vijeće učenika Srednje škole „fra Andrije Kačića Miošića
kandidati/kinje:

II.2.2. MARKO BABIĆ, rođ. 29.04.1997; OIB: 90653907375; zamjenik FRANKO
VEIN, rođ. 31.01.2000; OIB: 36557294544.


III. Obzirom da Savjet mladih Grada Makarske na temelju članka 3. Odluke o Savjetu mladih
Grada Makarske broji 7 (sedam) članova te se iz gore navedenog može konstatirati da ukupno valjanih prijedloga kandidatura za Savjet mladih Grada Makarske ima ukupno 5 (pet) Odbor za izbor i imenovanje ne može utvrditi listu kandidata koja bi bila pravovaljana i potpuna u skladu s Odlukom o Savjetu mladih Grada Makarske.

IV. Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Makarske predlaže Gradskom vijeću
Grada Makarske da donese zaključak o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata za Savjet mladih Grada Makarske i donesu zaključak o objavi novog Javnog poziva za predlaganje kandidata za Savjet mladih Grada Makarske.


Predsjednik
Odbora za izbor i imenovanje

Sretan Glavičić, prof. v.r.


 

makarska logo