11°C weather icon

Odluka o trajanju odmora učenika osnovnih škola čiji je osnivač Grad Makarska za školsku godinu 2019./2020.

01.07.2019.

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, br. 48/19) i 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), gradonačelnik Grada Makarske dana 27. lipnja 2019. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o trajanju odmora učenika osnovnih škola

čiji je osnivač Grad Makarska za školsku godinu 2019./2020.

 

Članak 1.

 

(1) Temeljem pribavljenih mišljenja školskih ustanova kojima je osnivač Grad Makarska te sukladno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, br. 48/19), odmor za učenike tijekom nastavne godine realizirat će se na slijedeći način:

 

(2) Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

 

(3) Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

 

 

KLASA: 600-01/19-01/1

URBROJ: 2147/01-06/1-19-6

Makarska, 27. lipnja 2019.

 

                                                                                               Gradonačelnik

                                                                                       Jure Brkan, dipl oec.

 

Odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. možete preuzeti na poveznici narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html

makarska logo