18°C weather icon

Odluka o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste u Kotišini, na dijelu od početka planinarske staze za Vošac (kućica Hrvatskih šuma) u pravcu crkve sv. Ante u dužini cca 150 m.

14.09.2018.

Na temelju odredbe članka 109. stavak 2, a u svezi članka 60. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/18 i 14/18), gradonačelnik Grada Makarske dana 14. rujna 2018.g. donosi
 
 
 
ODLUKU
O PRIVREMENOM ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE
 
 
Članak 1.
 
            Zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji Kaštela u Kotišini, a s obzirom na pristup objektu i konfiguraciju terena, te potrebu postavljanja kose hidraulične dizalice za transport svih materijala potrebnih za izgradnju, nužno je privremeno zatvaranje nerazvrstane cestu u Kotišini, na dijelu od početka planinarske staze za Vošac (kućica Hrvatskih šuma) u pravcu crkve sv. Ante u dužini cca 150 m.
 
Članak 2.
 
Dionica iz članka 1. ove Odluke zatvoriti će se za sav cestovni i pješački promet s danom donošenja ove Odluke na razdoblje od 6 mjeseci.
 
 
Članak 3.
 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
Klasa: 406-09/18-02/11
Urbroj:2147/01-03/3-18-28
 
Makarska 14. rujna 2018.g.
 
GRADONAČELNIK
 
                                                                                                      Jure Brkan, dipl.oec.
 

 

makarska logo