17°C weather icon

Odluka o poništenju natječaja za voditelja Gradskog centra Osejava

28.09.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD MAKARSKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti

 

Klasa: 112-02/16-01/5
Ur. broj: 2147/05-05-03/6-16-09
Makarska, 26. rujna 2016.g.

 

Na temelju 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske dana 26. rujna 2016. godine donosi slijedeću

 

 


                                                                       ODLUKU

 


1. PONIŠTAVA SE Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj:77/16 od 26. kolovoza 2016. godine, za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za poslove izvješćivanja - Gradski centar „Osejava“ Makarska, na radnom mjestu: voditelj Odsjeka za poslove izvješćivanja – Gradski centar „Osejava“ Makarska – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

 

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

PROČELNIK

Matko Lovreta, dipl. iur.

 


Dostaviti:
1. Narodne novine
2. Web stranica Grada Makarska
3. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
4. Arhiva

 

 

 

makarska logo