15°C weather icon

Odluka o ljetnom radu u Dječjem vrtiću ''Biokovsko zvonce''

05.06.2018.

DJEČJI VRTIĆ „ BIOKOVSKO  ZVONCE „ MAKARSKA
KLASA:  601-01/18-01/41
URBROJ:  2147-23-01-18-01

 

Temeljem članka 31. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa Upravno vijeće na sjednici održanoj 04.lipnja 2018. donosi

                                              

 

                                                Odluku o ljetnom radu u Dječjem vrtiću

                                                         ''Biokovsko zvonce''

 

                                                  I.

Temeljem  prijava roditelja  za ljetni rad  Dječji vrtić " Biokovsko zvonce" organizira ljetni rad u vremenu od 01. srpnja 2018. do  24. kolovoza 2018.   

           

                                                          II.

Ljetni  rad se organizira  u objektu "Ciciban", Molizanskih  Hrvata 2 u Makarskoj.

Ljetni rad se organizira u cjelodnevnom 10-satnom boravku.

Vrtić zadržava pravo promjene objekta zbog potreba organizacije rada.

                                                                                                                     

                                                           III.

Ako roditelj – korisnik usluga  za vrijeme trajanja ljetnog rada odustane od korištenja usluga, DUŽAN je podmiriti  iznos za srpanj i kolovoz u cijelosti.

 

U slučaju odustanka od korištenja ljetnog rada  zbog bolesti djeteta roditelj-korisnik  usluga dužan je podmiriti troškove u skladu sa člankom 20. i 21. Pravilnika o  korištenju usluga Dječjeg vrtića " Biokovsko zvonce" Makarska.

 

                                                           IV.

Roditelj - korisnik usluga dužan je podmiriti  mjesečno zaduženje za mjesec srpanj najkasnije do 20-tog kolovoza, a za mjesec kolovoz najkasnije do 20-tog  rujna 2018.

Iznos zaduženja uplaćuje se  na račun  Ustanove prema dostavljenoj uplatnici.

 

                                                           V.

Roditelj- korisnik usluga je dužan prije započinjanja korištenja ljetnog rada potpisati ugovor o korištenju ljetnog rada. Ugovor se potpisuje u tajništvu Ustanove  u vremenu od 20.6.2018. do 29.6.2018. Nepotpisivanje Ugovora znači odustajanje od ljetnog rada.

 

 

 

                                                          

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA :

 RENATA GUDELJ

 

 

Prijavnica za ljetni program Dječjeg vrtića ''Biokovsko zvonce'' dostupna je na poveznici makarska.hr/hr/drustvene-djelatnosti/51

 

makarska logo