- weather icon

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2018. godini

20.03.2018.

            Na temelju članka 49. Statuta Grada  Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 8/09, 13/09, 2/13, 8/13, 9/13 – pročišćeni tekst i 21/17) i članka 32. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 23/17), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 20. ožujka 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2018. godini

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi financiranja provedbe programa, projekata i manifestacija udruga prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2018. godini, KLASA: 007-01/17-01/3, URBROJ: 2147/01-06/1-18-2.

 

Članak 2.

            Sukladno članku 1. ove Odluke, iz Proračuna Grada Makarske u 2018. godini, prema prioritetnim područjima, financirat će se provedbe programa, projekata i manifestacija, kako slijedi:

 

1. Kulturne i zabavne manifestacije:

 

PRIJAVITELJ

PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA

POTPORA U 2018. (kuna)

UDRUGA MAKORD

FESTIVAL KLASIČNE GLAZBE

MANIFESTACIJA

10.000,00

FOLKLORNI ANSAMBL TEMPET

METNO FESTIVAL ETNO GLAZBE

MANIFESTACIJA

50.000,00

UDRUGA MOZAIK STRIPA

11. MEĐUNARODNI FESTIVAL STRIPA - MAFEST 2018.

MANIFESTACIJA

125.000,00

UDRUGA DOKUMA

DOKUMA FILM FESTIVAL 2018.

MANIFESTACIJA

54.000,00

HRVATSKO - NJEMAČKO DRUŠTVO SPLIT

TRADICIONALNA IZLOŽBA - DAN GRADA

MANIFESTACIJA

1.000,00

UDRUGA ADRIA

MAKARSKA JAZZ FESTIVAL

MANIFESTACIJA

50.000,00

UDRUGA FREAKVENCIJA

MAKARSKA AVANGARDA

MANIFESTACIJA

10.000,00

 

 

2. Programi i projekti udruga iz kulture:

 

PRIJAVITELJ

PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA

POTPORA U 2018. (kuna)

GRADSKA GLAZBA MAKARSKA

REDOVAN RAD

PROGRAM

145.000,00

FOLKLORNI ANSAMBL TEMPET

FA TEMPET PLAN RADA ZA 2018. GODINU

PROGRAM

96.000,00

LUTKARSKO DRUŠTVO ZLATOUSTI

POSTAVLJANJE TRI NOVE PREDSTAVE

PROGRAM

27.000,00

GRADSKA GLAZBA MAKARSKA

GLAZBENE RADIONICE  KOMERCIJALNE I JAZZ GLAZBE

PROJEKT

10.000,00

GRADSKI ZBOR MAKARSKA

REDOVAN RAD

PROGRAM

10.000,00

GRADSKA  GLAZBA MAKARSKA

BIG BAND MAKARSKA

PROJEKT

40.000,00

MATICA HRVATSKA OGRANAK MAKARSKA

NAKLADNIČKA I OSTALA DJELATNOST MATICE HRVATSKE MAKARSKA

PROGRAM

30.000,00

UDRUGA KUHARA MAKARSKOG PRIMORJA

REDOVAN RAD UDRUGE

PROGRAM

5.000,00

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK

REDOVAN RAD UDRUGE

PROGRAM

2.000,00

GRADSKI ZBOR MAKARSKA

GOSTOVANJE U PRIJATELJSKOM GRADU ROSETO DEGLI ABRUZZIO

PROJEKT

30.000,00

UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE SELA PUHARIĆI I RAZVITAK TURIZMA PORIĆI 1680 MAKARSKA

PUHARIĆI ZA SVE

PROGRAM

3.000,00

UDRUGA ROCKATANSKY

REDOVAN RAD UDRUGE

PROGRAM

2.000,00

FOLKLORNI ANSAMBL TEMPEET

STVARANJE KOLA SURADNJE

PROJEKT

0,00

HRVATSKO NJEMAČKO DRUŠTVO SPLIT OGRANAK MAKARSKA

POVEZIVANJE GRADOVA PRIJATELJA NJEMAČKE

PROGRAM

0,00

UDRUGA DOKUMA

CROSSBORDER - RADIONICA FILMSKIH AKTIVNOSTI IZ REGIJE

PROJEKTA

0,00

GLAZBENI CENTAR PAPANDOPULINE

GLAZBENI CENTAR ZA DJECU I MLADE, TE TURISTE S PODRUČJA GRADA MAKARSKE

PROGRAM

0,00

DJEVOJAČKI ZBOR MOZARTINE

KONCERT DJEVOJAČKOG ZBORA MOZARTINE

PROGRAM

0,00

 

 

3. Programi, projekti i manifestacije udruga iz tehničke kulture:

 

PRIJAVITELJ

PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA

POTPORA U 2018. (kuna)

UDRUGA FOTON

9. DANI FOTOGRAFIJE U MAKARSKOJ

PROJEKT

12.000,00

DAUP ORION - MAKARSKA  ZVJEZDARNICA

RAD MAKARSKE ZVJEZDARNICE

PROGRAM

8.000,00

DAUP ORION - MAKARSKA ZVJEZDARNICA

ASTRO ŠKOLA

PROJEKT

0,00

DAUP ORION – MAKARSKA ZVJEZDARNICA

MEĐUNARODNA ZNANSTVENA MANIFESTACIJA DANI SVEMIRA

MANIFESTACIJA

0,00

 

4. Programi, projekti i manifestacije udruga iz sporta:

 

PRIJAVITELJ

PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA

POTPORA U 2018. (kuna)

SAVJETOVALIŠTE LANTERNA

BICIKLIJADA MAKARSKA 2018.

MANIFESTACIJA

12.000,00

PLIVAČKI KLUB GALEB

PLIVANJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

PROJEKT

12.000,00

JEDRILIČARSKI KLUB "BURA"

REGATA KUP MAKARSKA 2018.

MANIFESTACIJA

5.000,00

VESLAČKI KLUB BIOKOVO

VESLAČKI MARATON

MANIFESTACIJA

5.000,00

VESLAČKI KLUB BIOKOVO MAKARSKA

VESLAČKA REGATA - MEMORIJAL TONĆI SKENDER 4. KUP REGATA VSD - A

MANIFESTACIJA

10.000,00

KICK BOXING KLUB "MAWASHI"

3. MEĐUNARODNI KICKBOXING TURNIR MAKARSKA OPEN

MANIFESTACIJA

15.000,00

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE

TISKANJE MONOGRAFIJE MAKARSKOG SPORTA

PROJEKT

5.000,00

ŠPORTSKI PLESNI KLUB BRILJANTIN

MEĐUNARODNI SPORTSKI PLESNI TURNIR

MAKARSKA 2018.

MANIFESTACIJA

6.000,00

BICIKLISTIČKI KLUB MAKARSKA

BICIKLISTIČKI USPON NA BIOKOVO 2018.

MANIFESTACIJA

7.000,00

ŽRK "HOTELI MAKARSKA"

7. MEĐUNARODNI TURNIR U MINI RUKOMETU "BOŽIĆ 2018."

PROJEKT

5.000,00

ŽRK "HOTELI" MAKARSKA

21. MEĐUNARODNI TURNIR MAKARSKA 2018.

PROJEKT

40.000,00

ODBOJKAŠKI KLUB MAKARSKA

MEĐUNARODNI ODBOJKAŠKI TURNIR "MEMORIJAL KATE ERCEG"

MANIFESTACIJA

5.000,00

ODBOJKAŠKI KLUB MAKARSKA

MEĐUNARODNI ODBOJKAŠKI TURNIR "POZDRAV LJETU"

MANIFESTACIJA

5.000,00

UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU "SPORTSKA PIRAMIDA"

IGROM DO ZDRAVIH NAVIKA KROZ GRAD MAKARSKU

PROJEKT

15.000,00

UDRUGA MALOG NOGOMETA MAKARSKA

PROJEKT SPORTSKIH NATJECANJA

PROJEKT

5.000,00

SPELEOLOŠKO - ALPINISTIČKI KLUB "EXTREM"

DOMARSKA SLUŽBA U PLANINARSKOM DOMU "TONI ROSO" NA VRHU VOŠAC

PROJEKT

5.000,00

SPELEOLOŠKO - ALPINISTIČKI KLUB "EXTREM"

EKSTREMOVA ZIMSKA TURA

MANIFESTACIJA

5.000,00

VATERPOLSKI KLUB GALEB - MAKARSKA RIVIJERA

4. MEĐUNARODNI VETERANSKI VATERPOLSKI TURNIR "MAKARSKA RIVIJERA"

MANIFESTACIJA

3.000,00

VATERPOLSKI KLUB GALEB - MAKARSKA RIVIJERA

18. MEĐUNARODNI VATERPOLSKI TURNIR "MLADI GALEB"

MANIFESTACIJA

15.000,00

PLIVAČKI KLUB GALEB

OBUKA NEPLIVAČA

PROJEKT

5.000,00

KOŠARKAŠKI KLUB AMFORA

II. MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR ZA MLADE

MANIFESTACIJA

10.000,00

KOŠARKAŠKI KLUB AMFORA

VI. MEĐUNARODNI VETERANSKI TURNIR MAKARSKA 2018.

MANIFESTACIJA

8.000,00

KOŠARKAŠKI KLUB AMFORA

3. MEĐUNARODNI STREETBALL TURNIR MAKARSKA 2018.

MANIFESTACIJA

4.000,00

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE

SVEČANOST DODJELE NAGRADE SPORTA ZAJEDNICE

MANIFESTACIJA

5.000,00

DRUŠTVO PRIJATELJA HAJDUKA HNK "HAJDUK" U MAKARSKOJ

KULTURNO - ZABAVNE MANIFESTACIJE DPH MAKARSKA

PROJEKT

3.000,00

JEDRILIČARSKI KLUB "BURA"

24. REGATA HRVATSKIH MORNARA

MANIFESTACIJA

13.000,00

MILAN OŽIĆ MIKE - UDRUGA SA NAJVEĆIM OSMIJEHOM

7. MEMORIJALNI TURNIR MILAN OŽIĆ MIKE

PROJEKT

3.000,00

AIKIDO KLUB "ZANSHIN" MAKARSKA

NABAVKA SPORTSKE OPREME

PROJEKT

10.000,00

JEDRILIČARSKI KLUB "BURA"

LJETNA ŠKOLA JEDRENJA

PROJEKT

4.000,00

UDRUGA NOGOMETNIH VETERANA "MAKARSKO PRIMORJE"

SPORTSKA NATJECANJA UDRUGE NOGOMETNIH VETERANA MAKARSKOG PRIMORJA

PROJEKT

5.000,00

 

 

5. Programi, projekti i manifestacije udruga iz zdravstva i socijalne skrbi:

 

PRIJAVITELJ

PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA

 POTPORA U 2018. (kuna)

UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLATIRANIH BOLESNIKA SDŽ

VAŽNOST EDUKACIJE U PROCESU LIJEČENJA

PROJEKT

2.000,00

UDRUGA SUNCE

OSNOVNA DJELATNOST UDRUGE SUNCE

PROGRAM

120.000,00

UDRUGA SUNCE

OBNOVI I PONOVO UPOTRIJEBI

PROJEKT

5.000,00

SAVJETOVALIŠTE LANTERNA MAKARSKA

RASTIMO UZ POKRET!

PROJEKT

10.000,00

SAVJETOVALIŠTE LANTERNA MAKARSKA

UKLJUČI SE, VOLONTIRAJ!

PROJEKT

20.000,00

RUKE ZA BOLJU MAKARSKU

BE SKILLED - ŠKOLA NEFORMALNOG OBRAZOVANJA MAKARSKA

PROJEKT

3.000,00

UDRUGA 156. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE MAKARSKA - VRGORAC

OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA ZNG-a I 156. BRIGADE H.V.

MANIFESTACIJA

13.000,00

M. K. IV. GARDIJSKA BRIGADA SPLIT

27 KRUNICA ZA 27 GODINA

PROJEKT

1.000,00

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA MAKARSKA

REDOVAN PROGRAM

PROGRAM

75.000,00

UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

REDOVAN PROGRAM UDRUGE PO STATUTU

PROGRAM

30.000,00

SAVJETOVALIŠTE LANTERNA

SAVJETOVALIŠTE ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

PROGRAM

80.000,00

SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MAKARSKOG PRIMORJA - MAKARSKA

PLAN RADA I AKTIVNOSTI SABA

PROGRAM

8.000,00

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SPLIT

RAZMJENA INFORMACIJA O MS DO BOLJEG ZDRAVLJA

PROJEKT

3.000,00

MAKARSKA DIJABETIČKA UDRUGA

PROGRAM RADA

DIJABETIČKE UDRUGE

PROGRAM

5.000,00

UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG

REDOVAN RAD UDRUGE

PROGRAM

4.000,00

MATICA UMIROVLJENIKA MAKARSKA

REDOVAN RAD UDRUGE

PROGRAM

30.000,00

MATICA UMIROVLJENIKA MAKARSKA

PJEVAČKI ZBOR UMIROVLJENICA  "MARINETA" MAKARSKA

PROJEKT

3.000,00

UDRUGA RODITELJA HRVATSKIH BRANITELJA POGINULIH U DOMOVINSKOM RATU

ČUVANJE SJEĆANJA NA POGINULE HRVATSKE BRANITELJE

PROGRAM

30.000,00

RUKE ZA BOLJU MAKARSKU

PRAGMA - REDOVAN PROGRAM UDRUGE

PROGRAM

3.000,00

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU

PROGRAM

5.000,00

UDRUGA LOGOS MEDIA

DJECA - PRIJATELJI BIJELOG ŠTAPA

PROJEKT

0,00

DOMINE - ORGANIZACIJA ZA PROMICANJE ŽENSKIH PRAVA

"101 AKTIVNOST ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE STARIJE DOBI"

PROJEKT

0,00

DOMINE - ORGANIZACIJA ZA PROMICANJE ŽENSKIH PRAVA

TI TO MOŽEŠ - POKRENI VLASTITI POSAO!

PROJEKT

0,00

 

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske.

 

KLASA: 007-01/17-01/3
URBROJ: 2147/01-06/3-18-7
U Makarskoj, 20. ožujka 2018.

                                                                                             

                                                                                   Gradonačelnik

                                                                                  Jure Brkan, dipl.oec.

                                                                                             

makarska logo