5°C weather icon

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

PROČELNIK
Matko Lovreta, dipl.iur.
Tel:+385 (0)21 608 442
komunalne.djelatnosti@makarska.hr

 

Savjetnica za održavanje komunalne
infrastrukture i pripremu građenja

Sonja Duka, dipl.arh.
Tel: +385 (0)21 608 412
planska.dokumentacija@makarska.hr

 

Savjetnica za imovinsko-pravne odnose i upravni
postupak

Ivna Ribarević, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 444
upravni.postupak@makarska.hr

 

Savjetnik za komunalno gospodarstvo
Siniša Srzić, dipl.oec
Tel:+385 (0)21 608 443
komunalno.gospodarstvo@makarska.hr
 

Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, spomeničku
rentu i naknadu za uređenje voda

Nikša Lovreta, dipl.eoc.
Tel: +385 (0)21 608 439
naknade.rente@makarska.hr
 

Referent za nadzor nad poslovima održavanja komunalne
infrastrukture

Frane Šantrić
 

Referentica za gradske poreze
Tihana Ravlić
Tel: +385 (0)21 608 428
gradski.porezi1@makarska.hr

Referentica za gradske poreze
Marina Kostanić
Tel: +385 (0)21 608 427
gradski.porezi2@makarska.hr
 

                                              a) Odsjek komunalnog i prometnog redarstva
 

Voditeljica Odsjeka
Jasna Šolić Ćurković, dipl.iur.

komunalno.redarstvo@makarska.hr

 

Pomoćnik voditeljice Odsjeka
Siniša Mračević

Referent komunalno-prometni redar
Toni Skako
Stipe Bušelić
Mate Brstilo
Danijel Rašić
Luka Kovačić
Matej Lozina
Ivica Markota
Stipe Matešan

 

 

                                                     b) Odsjek za poslove izvješćivanja - Gradski
                                                         centar Osejava Makarska

 

Voditelj Odsjeka za poslove izvješćivanja - Gradski centar Osejava Makarska
                                                Milivoj Brkušić, ing.el.

 

Referenti za informiranje, reklamacije i operativne poslove
Slobodan Jerkušić
Vedran Brajković
Danijel Nemčić
Tihomir Barač

makarska logo