1°C weather icon

Odjel za gospodarenje prostorom: Obavijest o testiranju

10.06.2014.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske – Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvoradno mjesto viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (stručni suradnik), a koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva, održat će se dana 17 lipnja.  2014. godine (utorak) u zgradi Grada Makarske, soba 26, a prema sljedećem rasporedu:

- u 12,00 sati – pisano testiranje
- u 13,00 sati – intervju
Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.
Kandidati prilikom pristupanja testiranju trebaju donijeti Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o mirovinskom stažu ne stariju od 30 dana.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata su:
-          Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, br. 86/12. i 143/13.)
-          Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13)
-          Zakon o gradnji (“Narodne novine”, br. 153/13)

makarska logo