3°C weather icon

Upravni odjel za financije i proračun

PROČELNICA
Angela Kuran, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 405
financije@makarska.hr

 


U Upravnom odjelu za financije i proračun obavljaju se poslovi:

 

 1. izrada proračuna Grada i kontrola njegova izvršenja,
 2. izrada odluka o izvršavanju Gradskog proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna,
 3. praćenja ostvarivanja proračuna,
 4. izrade analiza i izvješća za potrebe gradske uprave, Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 5. izrade nacrta akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze, te razrezuju gradski porezi i druge naknade,
 6. praćenja i planiranja gradskih kreditnih obveza,
 7. praćenja financijskog stanja Grada i predlaganja mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna,
 8. nadzora nad korištenjem proračunskih sredstava u skladu s propisima i aktima Grada,
 9. vođenja knjigovodstva proračuna,
 10. naplate gradskih poreza i ostalih primitaka,
 11. osiguranja imovine Grada i naplate šteta,
 12. platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 13. obračuna plaća,
 14. praćenja propisa iz djelokruga rada Odjela,
 15. predlaganja akata Gradskom vijeću i Gradonačelniku,
 16. ostali stručni i administrativni poslovi vezani za poslove iz djelokruga Odjela,
 17. ostali poslovi po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika.

 

 


Savjetnica za knjigovodstvo proračuna i plansko-analitičke poslove
Jadranka Eljuga, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 422

Viši stručni suradnici za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu šteta
Jadranka Mucić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 423

Kleme Radojković, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 426

 

Valentina Bilić, mag.oec.
Tel:+385 (0)21 608 435

 

Referenti za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća
Nikola Mrkonjić
Tel: +385 (0)21 608 424

Vesna Svaguša
Tel: +385 (0)21 608 435

Referent za blagajničko poslovanje
Marijana Ursić
Tel: +385 (0)21 608 421

makarska logo