4°C weather icon

Upravni odjel za društvene djelatnosti

PROČELNIK
Dražen Kuzmanić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 415
drustvene.djelatnosti@makarska.hr
 

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi:

 1. zadovoljavanja javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu,
 2. zadovoljavanja javnih potreba u športu,
 3. usklađivanja razvoja društvenih djelatnosti na području Grada Makarske,
 4. predlaganja mjera za zaštitu vlasništva Grada nad svojim ustanovama,
 5. organiziranja gradskih manifestacija,
 6. skrbi o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Makarska,
 7. skrbi o sportskim klubovima i udrugama Grada Makarske,
 8. skrbi o spomenicima kulture,
 9. skrbi o socijalno ugroženim građanima,
 10. skrbi o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i umirovljenicima,
 11. provođenja zakonskih odredbi o zaštiti i spašavanju na području Grada,
 12. civilne i protupožarne zaštite,
 13. poduzimanja mjera protiv bolesti ovisnosti,
 14. predlaganja akata Gradskom vijeću i Gradonačelniku iz svoga djelokruga,
 15. organizacijski i administrativni poslovi za Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite, Vijeće za prevenciju, te Socijalno vijeće Grada Makarske,
 16. praćenja propisa iz svog djelokruga,
 17. ostali stručni i administrativni poslovi vezani za poslove iz djelokruga Odjela,
 18. ostali poslovi po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika

 

Viša savjetnica za predškolski odgoj, obrazovanje i sport
Marina Andačić Krivić, dipl.iur.
Tel: +385(0)21 608 433
obrazovanje@makarska.hr

 

Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, osobe s invaliditetom 
i hrvatske branitelje
Krešimir Glibota, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 419
socijalna.skrb@makarska.hr

 

Savjetnica za kulturu
Sandra Vranješ, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 434
kultura@makarska.hr

 


 

makarska logo