32°C weather icon

Odbor za školstvo Grada Makarske

02.06.2008.

4.6.08.

Izvor: Makarsko Primorje

Tekst napisala: Jasna Morović


 „Uz brojne probleme makarskoga školstva,
 već duže vremena posebno je izražen
 problem nedostatka prostornih kapaciteta.
 Izgradnjom Osnovne škole oca Petra
 Perice na Zelenki prije desetak godina,
 problem je samo ublažen, jer za
 funkcioniranje osnovnoga školstva, prema
 pedagoškim standardima, potrebno je
 izgraditi novu osnovnu školu. Budući da
 problem nedostatka školskog prostora
 posebno osjećaju učenici na predjelu
 Istoka, mi smo sada pokrenuli inicijativu
 prema Gradskom poglavarstvu Makarske za izgradnju nove osnovne škole na tom gradskom predjelu, na lokaciji sadašnje rupe“- izvijestio nas je zamjenik gradonačelnika Ivan Ivanda, predsjednik Odbora za školstvo Grada Makarske, a koji je zasjedao koncem svibnja.
Prema Ivandinim riječima, izgradnjom osnovne škole na Istoku rasteretile bi se obje makarske osnovne škole, kao i zgrada u kojoj su smještene dvije srednje škole, a u kojoj Osnovna škola Stjepana Ivičevića izvodi dio nastave. Nova osnovna škola imala bi 16 učionica za oko 500 učenika, a uz školsku dvoranu, planira se izgradnja garažnoga parkirališta, čime bi se umnogome riješio jedan od gorućih gradskim problema – nedostatak parkirnoga prostora. To parkiralište dobiva još veće značenje i opravdanost s obzirom na činjenicu da se u njegovoj blizini gradi višenamjenska športska dvorana s bazenom.
„Zbog svega navedenog, Odbor za školstvo predlaže Gradskom poglavarstvu ovu inicijativu prihvatiti, te je proslijediti Gradskom vijeću i ministarstvu, kao i osnovati povjerenstvo za izgradnju osnovne škole na predjelu Istok. Mi ćemo u Gradskom proračunu za 2009. predvidjeti sredstva za izgradnju navedenog projekta u dijelu koji to snosi jedinica lokalne samouprave, a izgradnju škole trebalo bi financirati nadležno ministarstvo“, navodi Ivanda.
Zamjenik gradonačelnika Ivan Ivanda informirao nas je i o prijedlogu koji je upućen osnovnim školama, a u svezi izrade elaborata o utvrđivanju mogućnosti uvođenja cjelodnevnog boravka u nižim razredima osnovnih škola. Ujedno, Odbor predlaže školama anketirati roditelje kako bi se utvrdilo postoji li interes za korištenje cjelodnevnog boravka.


Osnovci iz Promajne u baškovošku školu


Odbor također predlaže Gradskom poglavarstvu da pokrene inicijativu prema Uredu za školstvo Splitsko-dalmatinske županije za izmjenu mreže osnovnih škola, na način da učenici iz Promajne ne pohađaju više nastavu u Makarskoj, nego u svojoj općini – Baškoj Vodi. Time bi se ne samo poštivali zakonski propisi u svezi s teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske, nego i riješio problem sigurnosti tih učenika koji svakodnevno iz Promajne dolaze u zgradu osnovne škole na Zelenku, iskrcavajući se i prelazeći preko izuzetno prometne magistralne ceste, a nisu zanemariva ni znatna financijska sredstva koja bi se time uštedjela.


Makarska uskoro i studentski grad


Sve je bliže dan kada će Makarska postati i studentski grad. Naime, Odbor je podržao ideju o osnivanju izdvojenog visokog učilišta u Makarskoj. Tako bi kineziologija bila povezana sa Splitskim sveučilištem, a turizam i hotelski management za fakultet u Opatiji – pojašnjava Ivanda.Na odboru je podržana inicijativa dr. Ive Duževića o organiziranju tribina i predavanja u školama, na kojima bi se obrađivale teme i problematika u svezi s teškoćama pri izvođenju nastave, i to na dragovoljnoj osnovi. Tako bi se nastavnicima pružala psihološka pomoć radi lakšeg prepoznavanja i rješavanja problema u radu s pojedinim učenicima.

makarska logo