12°C weather icon

Od ideje do projekta – poziv organizacijama civilnoga društva

25.06.2012.

26.6.2012.


Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisuje Poziv za iskaz interesa za ostvarivanje inicijalne suradnje u području razvoja novih projekata 'Od ideje do projekta'. Cilj Poziva je poticanje izrade kvalitetnih partnerskih projekata i učinkovitost u prijavljivanju na javne natječaje za odobravanje financijskih podrški projektima organizacija civilnoga društva.

Podrška se može tražiti za izradu novih projekata uz uvjet da:
- prijavu dostave najmanje dvije udruge povezane u provedbi projekta;
- projekt doprinosi rješavanju društvenih problema u Republici Hrvatskoj;
- projektna ideja zahtjeva više vremena i resursa za razradu.

Financijske podrške će se dodjeljivati za razvoj novih projekata koji su tematski izravno usmjereni k jednom od sljedećih područja:
- promicanje i zaštite ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava;
- izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva;
- zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj;
- mladi;
- razvoj volonterstva;
- izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju civilnoga društva;
- regionalni razvoj;
- društvena kohezija te razvoj društvenog poduzetništva pružanjem usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja, obiteljskim uslugama i drugim društvenim djelatnostima;
- sektorske prilagodbe sustavu Europske unije, informiranje i obrazovanje građana o procesu pristupanja Europskoj uniji, promicanje europskih vrijednosti te promoviranje nacionalnih interesa u ujedinjenoj Europi;
- promicanje dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije;
- društvena uključenost i borba protiv siromaštva.

Prednost će imati ponude koje zadovoljavaju sve navedene elemente:
- postojanje jasne projektne ideje;
- unaprijed utvrđeni partneri u provedbi projekta;
- postojanje iskustva udruga koje sudjeluju u prijavi projekta u provođenju projekata financiranih iz javnih izvora Republike Hrvatske i/ili Europske unije.

Dodatne bodove u procjeni dobit će ponude za pripremu projekata za prijavu na natječaje Europske unije ili drugih međunarodnih donatora.

Nacionalna zaklada odobrit će najviše do Kn 30.000,00 za svaku odobrenu ponudu za suradnju. U okviru navedenog iznosa, prihvatljivi troškovi uključuju sljedeće:
- troškove prijevoza (vlak, autobus, zrakoplov - ekonomska klasa, službeno vozilo udruge);
- troškove smještaja i logističke podrške u Impact – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru za do 10 osoba do 3 dana (uključeni i troškovi prehrane i korištenja prostora) prema ponudi Impact centra;
- troškove naknade za stručnjaka/stručnjakinju angažiranog(-ne) u pripremi projektnog prijedloga.

Prijave će se zaprimati kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranoga iznosa za podrške u 2012. godini, počevši od 15. lipnja 2012. godine do 15. studenoga 2012. godine, s tim da se rad na pripremi projekta može organizirati do 31. prosinca 2012. godine. Ponuda treba biti poslana najmanje 30 dana prije planiranog datuma početka rada na izradi projektne ideje u Impact centru u Zadru.

Sve zainteresirane udruge trebaju svoje ponude podnijeti na propisanim obrascima koji zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u te s prilozima čine cjelovitu dokumentaciju za prijavu. Jedna udruga – nositeljica ponude dostavlja prijavu za sve projektno povezane udruge. Cjelovitu ponudu s popunjenim i ovjerenim obrascima u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u te priloge treba, isključivo poštom, poslati na adresu:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Štrigina 1a
10000 Zagreb
Za poziv – 'Od ideje do projekta'
makarska logo