13°C weather icon

Od 20. do 30. travnja: Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica

13.04.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

 

Klasa: 350-02/10 – 20/8
Urbroj: 2147/01-05-02/2-18-153
Makarska, 11. travnja 2018.

 

Na temelju članka 96. i 98. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Makarske od 11. travnja 2018. godine

 

Grad Makarska objavljuje
(ponovnu)
JAVNU RASPRAVU

 

o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica

 

Javna rasprava sa javnim uvidom u novi Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica, provesti će se u trajanju od 10 dana, i to od 20. travnja do 30. travnja 2018. godine, u vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, svakim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Javno izlaganje o novom Prijedlogu izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica, održat će se dana 23. travnja 2018. godine, u vijećnici Grada Makarske, s početkom u 12 sati.
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana. Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna preedmetnog UPU-a bit će objavljen i na službenim stranicama Grada Makarske, na adresi www.makarska.hr , pod poveznicom „Prostorno planska dokumentacija – postupci u tijeku“.
Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
Nositelju izrade odnosno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani, pravne osobe i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 30. travnja 2018. godine. Pismena slati na adresu:


GRAD MAKARSKA
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica – javna rasprava“.

 


v.d. Pročelnika:
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.


 

makarska logo