15°C weather icon

Očitovanje Grada Makarske na pritužbe u svezi gostovanja "Cirkusa Safari" na lokaciji Dugiš

09.08.2016.

Očitovanje Grada Makarske na pritužbe Mateje Jurjević i Mjesnog odbora Istok- Dugiš, u svezi gostovanja "Cirkusa Safari" na lokaciji Dugiš:

 

Povodom Vašeg dopisa kojim izražavate protivljenje u svezi dolaska „Cirkusa Safari“ u Makarsku, na predjelu Dugiš, pokraj Srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića - tzv. Rupa, u periodu od 11.08.-21.08.2016.g., izvješćujemo Vas da je Cirkus Safari dobio odobrenje Grada Makarska za postavljanje šatora i organiziranje predstava na navedenoj lokaciji u spomenutom razdoblju.
Naime, Cirkus Safari je osim Makarske gostovao i u nizu drugih gradova duž naše obale, također unutar naseljenih područja, te koliko nam je poznato na isti nije bilo pritužbi od strane njihovih građana i gostiju.
Smatramo bitnim za istaknuti da je „Cirkus Safari“ dobio odobrenje za održavanje predstava na svega 10 dana, te smo mišljenja da isto neće bitno negativno utjecati na svakodnevni život okolnih stanara. Ujedno, mišljenja smo da je ovakav vid turističke ponude hvale vrijedan, a sve kako bi našim građanima i gostima pružili što raznovrsnije oblike zabave i razonode u ljetnim mjesecima. Naime, činjenica je da će uvijek biti pristalica i protivnika ovakvom vidu zabave, međutim moramo imati na umu činjenicu da je Makarska turističko mjesto, te da Grad ne može biti isključiv u pogledu raznih vrsta zabave u Gradu u smislu obogaćivanja turističke ponude, jer treba voditi računa o općem interesu svih građana i gostiju Grada Makarske, a ne se voditi interesima pojedinaca.
Na veliku radost građana i gostiju Grada Makarske, a posebice djece, Cirkus Safari je i ove godine u svoju turneju uvrstio i naš Grad, jer za istim postoji veliki interes posjetitelja, a posjet navedenom cirkusu je prizor koji bi trebao razveseliti svakog dobronamjernog građanina i gosta ovoga Grada. Naime, koliko su djeca u današnje vrijeme imala priliku vidjeti domaće životinje? Puno je više dječjih razdraganih lica koji će posjetiti ovaj Cirkus nego nekolicina bespotrebno nezadovoljnih stanar okolnih stambenih objekata.
U odnosu na vašu konstataciju da se dolaskom navedenog Cirkusa krše odredbe Odluke o komunalnom redu (Glasnik Grada Makarske broj: 8/2016) i to članka 67. i 68. koje govore o držanju domaćih životinja, za napomenuti je da se navedene odredbe ne odnose na organiziranje cirkuskih predstava, već da se iste isključivo odnose na držanje i uzgoj domaćih životinja. Tome u prilog govori i članak 102. citirane Odluke koji propisuje da se između ostalog javne površine mogu privremeno koristiti i za postavljenje cirkusa. Što se tiče vaše primjedbe da je prekršena i odredbe članka 21. Odluke o javnom redu i miru (Glasnik Grada Makarske 10/07, 25/08, 7/2012) moram Vas izvijestiti da navedeni članak propisuje držanje žive glazbe i pjevača što u predmetnom nikako nije slučaj.
Slijedom navedenog, Grad Makarska ne vidi ništa sporno u odobrenju za postavljanje šatora i organiziranje cirkuskih predstava Cirkusa Safari u navedenom periodu, a kamoli da bi isto bilo protivno gradskim odlukama ili zakonskim propisima. No, ukoliko smatrate da se za vrijeme gostovanja navedenog Cirkusa u Makarskoj krše zakonski propisi od strane organizatora (Cirkus Safari), što Grad Makarska nikako ne odobrava, čak štoviše nepoštivanje zakonskih propisa je ujedno i razlog za raskid ugovora, upućujete se iste prijaviti institucijama u čijoj nadležnosti je provođenje takve vrste nadzora.

 

S poštovanjem,


PROČELNIK
Matko Lovreta, dipl.iur.


 

makarska logo