15°C weather icon

Objavljen Pravilnik o određivanju prijedloga imena ulica i trgova na području grada Makarske

16.03.2015.

Grad Makarska je na svojoj službenoj internetskoj stranici www.makarska.hr (Važni akti) objavio Pravilnik o određivanju prijedloga imena ulica i trgova na području grada Makarske. Odbor za ulice i trgove donio je odluku o osnivanju Fonda koji će biti temelj za određivanje prijedloga imena ulica i trgova. Inicijativu za određivanje ulica i trgova, odnosno za uvrštenje imena u jedinstveni Fond, mogu dati fizičke osobe s prebivalištem u gradu Makarskoj te pravne osobe koje su registrirane sukladno zakonu i koje imaju sjedište i djeluju na području grada Makarske. Inicijative će se dostavljati Odboru pisanim putem preko protokola Grada Makarske.

makarska logo