13°C weather icon

Objava bodovnih lista za upis djece u vrtiće i jaslice DV

13.06.2010.

11.06.2010.

U petak, 11. lipnja 2010. godine, objavljena je Odluka o objavi bodovnih lista za upis djece u vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska za pedagošku godinu 2010./2011. Bodovne liste su objavljene na svim vrtićima ustanove "Biokovsko zvonce" Makarska. Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni brojem bodova na bodovnoj listi mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i to na

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska
n/p Upravnom vijeću
Molizanskih Hrvata 2
Makarska

Žalbe se dostavljaju ili putem pošte ili na urudžbeni zapisnik Vrtića.

Odluka o objavi bodovnih lista nije konačna. Po isteku žalbenog roka, Upravno vijeće sastavlja konačnu listu u skladu sa mogućnostima Vrtića.

Napomena: Tijekom upisnog postupka, a temeljem odluka Upravnog vijeća i Grada Makarske o unutarnjem ustrojstvu Ustanove, možda će biti moguć upis djece s posebnih listi.
makarska logo