9°C weather icon

Obećanje Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije: Stiže nova sonda za ultrazvuk, od travnja će se moći obavljati svi ultrazvučni pregledi

11.03.2020.

Vijest da je gradonačelnik Jure Brkan potpisao ugovore s dva radiologa koji će tri puta mjesečno dolaziti u Makarsku i obavljati ultrazvučne preglede pozdravljena je na prošloj sjednici Gradskog vijeća i od oporbe, no vijećnica SDP-a Jagoda Martića pitala je zašto se uz ultrazvuk abdomena ne može obaviti i ultrazvuk dojki čime je velik broj žena uskraćen za iznimno važnu pretragu.

 

Gradonačelnik Jure Brkan istaknuo je da je Grad Makarska sa specijalistima radiologije potpisao ugovore za ultrazvučne preglede abdomena i dojki, no da se ultrazvuk dojki trenutno ne radi iz razloga što postojeći uređaj nema adekvatnu sondu.

 

 

Razgovara se o i uređenju pedijatrijske ordinacije i dolasku kardiologa

 

-Imamo obećanje da ćemo već u travnju imati novu sondu tako da će se moći obavljati svi ultrazvučni pregledi. U proračunu smo izdvojili 350.000,00 kuna, a iz tih sredstva bi se trebali pokriti i troškovi inženjera radiologije koji bi se uskoro trebao zaposliti i tako bi rentgen radio u dvije smjene, a ne samo ujutro. Sa ravnateljem županijskog Doma zdravlja smo razgovarali i o uređenju ordinacije dr. Nevene Čović ali stvarno ne znam kad će to točno biti. Morate me razumjeti. Ja nisam Dom zdravlja, cijelo vrijeme smo u kontaktu s upravom, rješavamo probleme korak po korak, koliko možemo, ali na žalost, ne toliko brzo koliko bismo htjeli, potvrdio je gradonačelnik Jure Brkan na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Odgovarajući na pitanja za zdravstvenu problematiku kazao je da će provjeriti ima li promjena vezano za specijalističke pretrage krvi te najavio da je već u razgovorima sa nadležnima po pitanju angažiranja kardiologa u makarskom Domu zdravlja na isti način kao što je to dogovoreno s radiolozima.

 

Među ostalim pitanjima postavljenim za vrijeme aktualnog sata bilo je puno onih komunalne problematike pa je tako vijećnicu Katarinu Vidak Čudina zanimalo dosad često postavljano pitanje u medijima - zašto na poluotoku Sv. Petar i dalje stoji objekt za koji je utvrđeno da je nelegalno radio.

 

Zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ iznio je cijelu kronologiju slučaja podsjetivši da je zakupac, tvrtka Oasis d.o.o., kao što je već od ranije poznato, imala dva ugovora – jedan s Gradom Makarska i drugi s Ministarstvom poljoprivrede. Zbog kršenja ugovora Grad Makarska je donio odluku o raskidu istog, a za očekivati je da će istu odluku donijeti i Ministarstvo poljoprivrede budući da je kršenja ugovora bilo i između zakupca i Republike Hrvatske, pojasnio je Vranješ.

 

 

Grad Makarska je ukinuo koncesijsko odobrenje, tvrtka Oasis iskoristila pravo na žalbu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

 

 

- Zbog kršenja ugovora od strane zakupca pokrenuli smo proceduru raskidanja zakupa. Izvide na terenu je obavio inspektor za pomorsko dobro, ograđen je dio koji je korišten protivno ugovoru. Nama je to bio temelj za ukidanje koncesijskog odobrenja, a Vijeće je odluku donijelo jednoglasno.

Odluka je poslana zakupcu, a on se na tu odluku žalio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno. Koliko ja imam informacije, taj postupak bi uskoro trebao biti okončan, a ministarstvo bi trebalo odbaciti žalbu i potvrditi naše rješenje.  Drugi ugovor koji zakupac ima je potpisan sa Hrvatskim šumama jer dijelom površine koju je zakupac zauzeo upravlja Ministarstvo poljoprivrede. Dostavili smo im sudsko vještvo koje smo radili na tom predmetu i dokazali da se grubo krši ugovor između RH i zakupca(kojeg zastupa Ministarstvo poljoprivrede) i zatražili da se i taj ugovor raskine, kazao je Vranješ dodavši kako Gradska uprava nije dala Ministarstvu poljoprivrede pozitivno mišljenje da se takav ugovor sa zakupcem uopće sklopi, već je to pozitivno mišljenje dato za vrijeme mandata bivše vlasti.

Na upit zašto se objekt ne ukloni, Vranješ je pojasnio kako Grad ne može poduzimati nikakve radnje sve dok rješenje o ukidanju koncesijskog odobrenja nije pravomoćno.

-Grad Makarska je koncesijsko odobrenje ukinuo ali dok rješenje ukidanju koncesijskog odobrenja ne bude ne postane pravomoćno Grad ne može ništa poduzimati. A žalbu ne rješava Grada Makarska nego Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. S druge strane, za dio zemljišta za koje je zakupac sklopio ugovor s Ministarstvom poljoprivrede, tu ne može postupat Grad Makarska nego Ministarstvo poljoprivrede. Na žalost, to je tako. Da Grad Makarska može reagirati a da ne snosi pravne posljedice, to bismo učinili, izjavio je Vranješ.

 

 

Veliki projekt u sjeni divlje gradnje i nelegalnih deponija

 

Vijećnica Hloverka Novak Srzić pohvalila je projekte vezane za revitalizaciju zaseoka Kotišina no upozorila da je u nedavnom obilasku ostala zatečena devastacijom mjesta nelegalnom gradnjom i divljim deponijima.

-Ukoliko se naruši i ova posljednja oaza u Makarskoj i ako dopustimo da se devastira kao Veliko Brdo, onda se nažalost, što se tiče selektivnih vrsta turizma nemamo za što uhvatiti. Apeliram i na Gradsku upravu i Gradsko vijeće i medije da zajednički pokušamo pritisnuti nadležne institucije u rješavanju ovog problema, predložila je vijećnica Hloverka Novak Srzić.

 -U Kotišini je uistinu izražena divlja gradnja. U ovom malom pitoresknom selu koje se stoljećima nije mijenjalo odjednom je buknula divlja gradnja. Potpuno ilegalno izgrađene su građevine od kojih su neke već i trokatnice pod krovom ili će uskoro biti. Sva ta ilegalna gradilišta Grad je prijavio građevinskoj inspekciji davnih dana. Slali smo i požurnice inspekciji, tražili odgovore na naše upite…Na žalost do danas nismo dobili ni odgovor niti je bilo postupanja na terenu. Uz divlju gradnju na ovom lokalitetu nastaje i dosta ilegalnih deponija na što Grad reagira u okviru svojih nadležnosti. Po cijelom gradu zamjetna je nelegalna gradnja, od kada sam u mandatu još niti jednom inspekcija nije postupala, odgovorio je gradonačelnik.

 

U nastavku sjednice umjesto dosadašnjeg vijećnika HDZ-a Nevena Vranješa, koji je svoj mandat stavio u mirovanje, prisegnula je zamjenska vijećnica HDZ-a Petra Šantrić.

 

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, o čemu je pojašnjenje vijećnicima iznio zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić.

Gradsko vijeće prihvatilo je pokretanje inicijative Odbora za statutarno-pravna pitanja za promjenu Statuta, a zbog usklađenja sa izmjena i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi koje se odnose na nadzor akata predstavničkog tijela.

Usvojena je i odluka o rasporedu sredstava političkim strankama iz proračuna Grada Makarske za 2020. godinu.

 

 

Nove odluke o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

 

Nakon obrazloženja Tončija Vukovića, voditelja Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, vijećnici su dali zeleno svijetlo za prodaju nekretnine koja je u naravi dio okućnice obiteljske kuće Jadranke Bebek, a za potrebe formiranja nove građevinske čestice.

 

Nakon uvodnog dijela Marine Andačić Krivić, savjetnice za predškolski odgoj, obrazovanje i šport, usvojena je i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Makarskoj kojom se utvrđuju sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Makarske za 2020.

 

Na sjednici su usvojene i odluke vezane za osnivanje i rad Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti pa je tako usvojena odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti kao i Pravilnik o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, što je prethodno obrazložila Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika.

 

makarska logo