9°C weather icon

Obavjest o izradi prostorno planske dokumentacije

15.06.2010.

15. lipnja 2010.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09), Grad Makarska putem Odjela za gospodarenje prostorom, objavljuje sljedeću

OBAVJEST
O IZRADI PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Temeljem članka 297. Prostornog plana uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/06, 16/07, 17/08 i 19/09), a sukladno Programu mjera o unapređenju stanja u prostoru Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 7/07), objavljuje se da je pokrenut postupak izrade sljedećih urbanističkih planova uređenja:

  • Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska - zapad 3 (9,00 ha)
  • Urbanistički plan uređenja naselja Zelenka 2 (7,10 ha)
  • Urbanistički plan uređenja naselja Glavica (3,73 ha)
  • Urbanistički plan uređenja Bilaje 1 (6,12 ha)
  • Urbanistički plan uređenja Volicija 2 (9,79 ha)

Stručni izrađivač navedenih planova je Arching d.o.o. Split, poduzeće za projektiranje i inženjering, Šimićeva 56, Split.

Detaljne obavjesti svi zainteresirani mogu dobiti u Odjelu za gospodarenje prostorom.

Makarska, 08.lipnja 2010

v.d. pročelnik Odjela
Tonči Vuković, dipl.iur.
makarska logo