9°C weather icon

Obavijest za korisnike javno-prometnih površina i korisnike zelenih površina uz zelene površine

16.10.2008.

17.10.08.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA I KORISNIKE ZELENIH POVRŠINA UZ ZELENE POVRŠINE


Obavijest iz Komunalnog redarstva Grada MakarskeUpozoravaju se korisnici javno-prometnih površina i koncesionari na pomorskom dobru da su do 31. listopada 2008. dužni ukloniti naprave, ležaljke, plovila i ostalo. U slučaju da korisnici ne postupe po upozorenju, Komunalno redarstvo Grada Makarske izvršit će uklanjanje o trošku stranke.
Napomena: ne postupanje po ovom nalogu podliježe i prekršajnoj sankciji!

.
Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina, posuda sa ukrasnim biljem uz poslovne i stambene objekte, kao i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.
Ako se zelena površina uredno ne održava, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci. Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.
/Odluka o komunalnom redu (članak 15)/

makarska logo