10°C weather icon

Obavijest podnositeljima zahtjeva za kupnju stanova POS - Makarska

16.04.2013.

 

Dana 16. travnja 2013. godine u glasilu Makarsko primorje objavljen je prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno - poticane stanogradnje za Grad Makarsku. Uvidom u istu utvrđeno je da je došlo do tiskarske pogreške tako da lista nije objavljena u cijelosti. Shodno navedenom, cjelovita lista reda prvenstva objavit će se u glasilu Makarsko primorje dana 23. travnja 2013.godine, od kojeg dana teče i rok za prigovor.
 

Klasa: 370-03/13-30/04
Urbbroj: 2147/05-04-12/1-13-02
Makarska, 16. travnja 2013. godine


Povjerenstvo za provedbu programa POS-a
na području Grada Makarske

 

makarska logo