15°C weather icon

Obavijest podnositeljima zahtjeva koji su ostvarili pravo na korištenje grobnog mjesta u Velikom Brdu: Rok za uplatu produljen do 19. siječnja 2018.

09.01.2018.

GRAD MAKARSKA
Povjerenstvo za davanje na korištenje grobnih mjesta
na mjesnom groblju Veliko Brdo

 

OBAVIJEST
podnositeljima zahtjeva
navedenim u Listi reda prvenstva u Tablici 1. i 2.
koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta
po Javnom pozivu od 27. travnja 2017.

 

 

Obavještavaju se podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta da su na web stranici www.makarska.hr i oglasnoj ploči Grada Makarske te Makarskog komunalca d.o.o. objavljene Liste reda prvenstva podnositelja zahtjeva u Tablici 1. i 2. koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta na mjesnom groblju Veliko Brdo.

 

Podnositeljima zahtjeva, koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta, a koji do 30. studenog 2017. nisu uplatili iznos od 15.000,00 na ime predujma, produljuje se rok za uplatu zaključno do 19. siječna 2018.g. na žiro račun Grada Makarske - Proračun, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke, broj računa HR 4123900011824900000 Model HR 68 poziv na broj 7706 – OIB – 460 te su dokaz o uplati dužni dostaviti u ured br. 27. zgrade Grada Makarske.

 

Klasa: 363-05/17-01/2
Ur.broj: 2147/ 01- 03/6-18 - 151
Makarska, 8. siječnja 2018.Predsjednik

Joze Vranješ, mag. ing. el.

 

Liste reda prvenstva podnositelja zahtjeva (Tablica 1. i 2.) koji su ostvarili pravo  davanja na korištenje grobnog mjesta na mjesnom groblju Veliko Brdo dostupne su na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

makarska logo