15°C weather icon

Obavijest - Otvaranje ponuda na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske

07.10.2015.

Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda
Klasa: 372-03/15-01/15
Ur.broj:2147/05-04-12/2-15 -3
Makarska, 7. listopada 2015.
                                             

O B A V I J E S T

 

 Otvaranje ponuda na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske, koji je objavljen dana 22. rujna  2015. u Makarskoj kronici i na www.makarska.hr, a za poslovni prostor na adresi Kalalarga 4, u Makarskoj, površine 30,78m2, održat će dana  14..listopada 2015 (srijeda)  u 9,00 sati u vijećnici Grada Makarske.

 

 

 

                                             Predsjednica Komisije
                                              Lori Veličković, dipl. iur.

makarska logo