24°C weather icon

OBAVIJEST O UPISIMA NA ODJEL ZA IZOBRAZBU TRENERA U akad. 2011./12. godinu na studije u Makarskoj

12.10.2011.

OBAVIJEST O UPISIMA NA ODJEL ZA IZOBRAZBU TRENERA U akad. 2011./12. godinu na studije u Makarskoj


REZULTATI razredbenog ispita objavljeni su na internetskim stranicama Grada Makarske ( www.makarska.hr ) i na internetskoj stranici Odjela (www.oit.kif.hr).
Upise na studij mogu izvršiti svi oni koji su zadovoljili na razredbenom ispitu u prvom roku održanom 04. 07. 2011. i u dopunskom roku održanom 01.10. 2011. godine, kao i roku održanom 17.09.2011. godine u Zagrebu.
UPISI na studij obavit će se u Makarskoj, Sportska dvorana grada Makarske, Franjevački put 2, u subotu, 22. listopada 2011. godine od 14.00-18.00 sati te u nedjelju, 23. listopada 2011. godine od 08.00-11.00 sati.
Prilikom upisa na studij pristupnik (student) plaća putem opće uplatnice (kopiju uplatnice predati pri upisu) na žiro-račun Fakulteta broj: 2500009-1101232805, poziv na broj: 07-71-1, troškove školarine I. semestra i troškove izdavanja indeksa i upisa u ukupnom iznosu od 5.550,00 kuna (5.400,00 kn školarina I. semestra + 150,00 kn izdavanje indeksa i troškovi upisa).
Za upis na studij potrebno je još donijeti dvije fotografije (4 x 6 cm).
Pristupnici koji uz prijavu za upis na studij nisu priložili maturalnu svjedodžbu u izvorniku ili ovjerenoj preslici te bilo koji od navedenih dokumenata koje su trebali priložiti uz prijavu, obvezni su takve isprave donijeti kod upisa na studij. U protivnom neće biti u mogućnosti obaviti upis.
Pristupnici izvan Makarske, koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti doći na upis u predviđenom roku, obvezni su uplatiti troškove I. semestra u ukupnom iznosu od 5.550,00 kuna putem opće uplatnice na navedeni broj žiro-računa, i kopiju uplatnice do petka, 21. listopada, najkasnije do 12.00 sati te dostaviti Fakultetu na fax broj: 01/3634 - 146, a sam upis na studij obavit će naknadno. Svi oni koji ne izvrše navedenu obvezu, neće biti u mogućnosti ostvariti upis na studij.
O točnom datumu početka nastave biti ćete pravovemeno obavješteni. Planiani početak nastave I. semestra za sve polaznike studija u Makarskoj je 28. siječnja 2011. godine.
Točan raspored nastave bit će objavljen na internetskoj stranici Odjela (www.oit.kif.hr) i Grada Makarske ( www.makarska.hr ).
Za pristupnike koji u predviđenom roku ne izvrše upis na studij, odnosno ne uplate troškove I. semestra, smatrat će se da su odustali od studija.

U slučaju potrebe za dopunskim informacijama, možete se obratiti u Ured pročelnika Odjela za izobrazbu trenera na telefon: 01/3658 - 623 ili u Ured gradonačelnika Grada Makarske na telefon 021/608 – 409.v.d. Pročelnik Odjela za izobrazbu trenera:

prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, v.r.
makarska logo