15°C weather icon

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu administrativni referent u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti

28.02.2014.

Obavještavaju se kandidati koji su se javili na Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativnog referenta u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti da će se pisana provjera znanja za one koji su zadovoljili uvjete natječaja održati u petak, 7. ožujka 2014., u sobi 26 zgrade Grada(II. kat) s početkom u 10 sati.

Pravni izvori za testiranje su:
-          Zakon o proračunu( NN 87/08, 136/12)
-       Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13); 
-     Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi(33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13), 
-          Uredba o uredskom poslovanju( NNbr. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007)
-          Statut Grada Makarske ( Glasnik Grada Makarske 08/09 i 13/09)

 

makarska logo