12°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na natječaj za voditelja GCOM-a

28.10.2016.

Klasa: 112-02/16-01/6

Ur. broj: 2147/05-05-03/6-16-11

Makarska, 28. listopada 2016.

 

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog natječaja, KLASA: 112-02/16-01/6; URBROJ: 2147/05-05-03/6-16-01, objavljenog 05. listopada 2016. godine u „Narodnim novinama“, br. 89/16, daje sljedeću

 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj Grada Makarske za prijem u službu voditelja Odsjeka za poslove izvješćivanja – Gradski centar „Osejava“ Makarska u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, Odsjeku za poslove izvješćivanja – Gradski centar „Osejava“ Makarska, Grada Makarske, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 04. studenog 2016. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske na adresi Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

 

1.      Milivoj Brkušić, ing. elektrotehnike.

2.      Marta Mitar, dipl. iur.

3.      Marinka Matić Mileta, iur.

 

a prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 09,00 sati – pisano testiranje

-          u 13,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

            Kandidati su obvezni prilikom pristupanja testiranju posjedovati važeću identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

 

Područje testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.       Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15)

2.      Pravilnik o organizaciji rada, postupanja i odgovornosti Gradskog centra Osejava Makarska („Glasnik Grada Makarske“, broj 1/08)

3.      Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14 i 67/14) – samo Opće odredbe

 

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 1/16 i 11/16.

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu voditelja Odsjeka za poslove izvješćivanja – Gradski centar „Osejava“ Makarska

 

makarska logo