7°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – čistačica gradske tržnice

25.06.2018.

 

Klasa: 112-03/18-30/4

Ur. broj: 2147/05-08/1-18-7

Makarska, 26. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09, 15/09, 2/17 i 10/17)  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/18-30/4; URBROJ: 2147/05-08/1-18-3, objavljenog dana 06. lipnja 2018. godine  o prijmu u službu čistačice gradske tržnice -  1 izvršitelja/ica, niža stručna sprema ili osnovna škola, na određeno, vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – čistačice gradske tržnice, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 2. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. s početkom u 09.00 sati.

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Područje iz kojeg će se provesti testiranje kandidata je:

-          Opće znanje o Gradu Makarska

Za pripremu kandidati mogu koristiti Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/18) – samo opće odredbe

 

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

Kandidati će prilikom provođenja testiranja biti obaviješteni o vremenu i mjestu provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09 15/09, 2/17 i 10/17.

 

 

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

čistačice gradske tržnice

 

 

 

 

 

Oglašeno: 26. lipnja 2018.

makarska logo