5°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol

22.12.2015.

Klasa: 112-06/15-60/2
Ur. Broj: 2147/05-04-02/6-15-5
Makarska: 22. prosinca 2015.

 

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam Ureda gradonačelnika Grada Makarske temeljem Javnog poziva objavljenog 11. prosinca 2015. godine o prijavi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika, Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol daje sljedeću

 


OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika Grada Makarske – Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol, a koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva, održat će se dana 28. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) u zgradi Grada Makarske, Gradska vijećnica, a prema sljedećem rasporedu:

- u 11,00 sati – pisano testiranje
- u 11,45 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Kandidati su prilikom pristupanja testiranju dužni imati identifikacijsku ispravu sa slikom (osobna iskaznica, putovnica i sl.).

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 19/13 – pročišćeni tekst)
- Statut Grada Makarske (www.makarska.hr – važni akti)
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 – pročišćeni tekst)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12)
- Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11 i 81/13)

 

 


Ured gradonačelnika
Grada Makarske
Povjerenstvo za prijam
 

makarska logo