7°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - referent za poslove pisarnice i arhive

22.12.2015.

Klasa: 112-06/15-60/1
Ur. Broj: 2147/05-04-02/6-15-10
Makarska: 22. prosinca 2015.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam Ureda gradonačelnika Grada Makarske temeljem Javnog poziva objavljenog 11. prosinca 2015. godine o prijavi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika, Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, referent za poslove pisarnice i arhive daje sljedeću

 


OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika Grada Makarske – Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, referent za poslove pisarnice i arhive, a koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva, održat će se dana 28. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) u zgradi Grada Makarske,Gradska vijećnica, a prema sljedećem rasporedu:

- u 10,00 sati – pisano testiranje
- u 13,30 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Kandidati su prilikom pristupanja testiranju dužni imati identifikacijsku ispravu sa slikom (osobna iskaznica, putovnica i sl.).

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
- Uredba o uredskom poslovanju (NN. br. 7/09)
- Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst (Glasnik Grada Makarske, br. 9/13. www.makarska.hr)

 

 

Ured gradonačelnika
Grada Makarske
Povjerenstvo za prijam
 

makarska logo