8°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - prometni redar

09.11.2017.

Klasa: 112-02/17-01/8
Ur. broj: 2147/01-03/3-17-06
Makarska, 8. studenog 2017.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog natječaja objavljenog dana 27. rujna 2017.g., za dostavu prijava za rad na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske, Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva, za radno mjesto prometni redar, daje sljedeću

 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenog na Javni natječaj na neodređeno vrijem u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva, za radno mjesto prometni redar, a koji ispunjava uvjete natječaja, održat će se dana 15. studenog 2017.godine (srijeda) u 9,00 sati u zgradi Grada Makarske, u Gradskoj vijećnici.Kandidat koji temeljem podnesene prijave ispunjava uvjete Javnog natječaja i koji se poziva na testiranje je:

1. Danijel Rašić

 

a prema sljedećem rasporedu:
- u 9,00 sati – pisano testiranje
- u 10,30 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidat koji u navedeno vrijeme ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
- Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 8/09, 13/09, 02/13, 8/13 i
9/13 - pročišćeni tekst),
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzorom i premještanjem nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika (Narodne novine, br. 143/2008)
- Pravilnik o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom (Narodne novine, 139/08)

 

 

Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu
 

makarska logo