27°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu redara gradske tržnice

23.11.2016.

Klasa: 112-03/16-01/13

Ur. broj: 2147/05-08-01/2-16-12

Makarska, 23. studenog 2016.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09 i 15/09)  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog 14. listopada 2016. godine  o prijmu u službu redara gradske tržnice na određeno vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas  za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – redara gradske tržnice, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 29. studenog 2016. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, s početkom u 09.00 sati.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

            1. Damir Baban

            2. Mihovil Grabner

            3. Saša Jelavić

            4. Robert Landripet

            5. Dalibor Musa

            6. Jerko Prgomet

            7. Nino Puharić

            8. Dragan Rusendić

            9. Berislav Šiško

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1.      Pravilnik o tržnom redu na gradskoj tržnici u Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“, broj 14/16)

2.      Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 9/13)

 

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09 15/09.

 

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa prijema u službu

 

makarska logo