24°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu djelatnika na parkingu

24.08.2016.

Klasa: 112-03/16-01/12
Ur. broj: 2147/05-08-01/2-16-14
Makarska, 23. kolovoza 2016.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09 i 15/09) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog 11. kolovoza 2016. godine o prijmu u službu djelatnika na parkingu na određeno vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – djelatnika na parkingu, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 30. kolovoza 2016. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. s početkom u 09.00 sati.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:
1. Krešimir Borić
2. Branislav Čule
3. Saša Jelavić
4. Ivo Kekez
5. Toni Nuić
6. Jerko Prgomet
7. Dejan Šalinović

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
1. Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade parkiranja i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“, broj 7/12)
2. Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/16)
3. Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 9/13)

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom i vozačku dozvolu B kategorije.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09 15/09.


Povjerenstvo za provedbu
Oglasa prijema u službu

Oglašeno: 24. kolovoza 2016.
 

makarska logo