22°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu na radnom mjestu – djelatnika na parkingu -kontrolor-

15.06.2017.

Klasa: 112-03/17-01/4

Ur. broj: 2147/05-08/1-17-17

Makarska, 16. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09 i 15/09)  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog 02. lipnja 2017. godine  o prijmu u službu djelatnika na parkingu-kontrolor- sezonski  na određeno vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas  za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – djelatnika na parkingu -kontrolor- sezonski na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 21. lipnja 2017. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. a prema sljedećem rasporedu:

 

-09,00 sati pisano testiranje

-10,00 sati intervju.

 

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1.      Odluka o parkirnim zonama, vremenskom ograničenju parkiranja, vremenu naplate, visini naknade, povlaštenoj parkirnoj karti i rezerviranom parkirnom mjestu u gradu Makarskoj. („Glasnik Grada Makarske“, broj 4/17)

2.      Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 9/13)

 

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09 15/09.

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

makarska logo