7°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni poziv za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto komunalni redar i prometni redar

07.07.2017.

Klasa: 130-03/17-01/3

Ur. broj: 2147/05-03/6-17-5

Makarska, 7. srpnja 2017.

 

 

  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog poziva, objavljenog dana 20. lipnja 2017.,  za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva,  za radno mjesto komunalni redar i radno mjesto prometni redar,  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenog  na Javni poziv  za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske Odsjeku komunalnog i prometnog redarstva , za radno mjesto komunalni redar i prometni redar a koji ispunjava  uvjete , održat će se dana 14.  srpnja 2017. godine (petak) u 9,00 sati u zgradi Grada Makarske, u Gradskoj vijećnici.

 

Kandidat koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju uvjete Javnog poziva i koji se poziva na testiranje je

 

            1. Ivica Jelčić

           

a prema sljedećem rasporedu:

-          u  9,00  sati – pisano testiranje

-          u 10,30 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupi  testiranju smatrat će se da je  odustao od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

-          Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio III. Praćenje stanja i detaljno uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu ) Narodne novine, br.36/95 do 36/2015.)

-          Zakon o građevinskoj inspekciji (dio VII, VIII i IX.) (Narodne novine, br. 153/13).

-          Zakon o jedinicama lokalne područne regionalne samouprave (Narodne novine, br.33/01 do 137/15).

 

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

 

makarska logo