23°C weather icon

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – djelatnika na parkingu

25.06.2020.

 Klasa: 112-03/20-01/7

Ur. broj: 2147/01-08/1-20-15

Makarska, 25. lipnja 2020.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog 10. lipnja 2020. godine  o prijmu u službu djelatnika na parkingu-kontrolor- sezonski  na određeno vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas  za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – djelatnika na parkingu -kontrolor- sezonski na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 30. lipnja 2020. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. a prema sljedećem rasporedu:

 

-08,30 sati pisano testiranje

-09,30 sati intervju.

 

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1. Odluka o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parkirnoj karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“, broj 3/18 i 6/20)

2. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“, broj 18/09)

3. Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/18 i 14/18)

 

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 8/20 i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 3/20).

 

 

Povjerenstvo za provedbu 

Oglasa za prijam u službu

djelatnika na parkingu

 

 

Oglašeno: 25. lipnja 2020.

 

makarska logo