9°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na parkingu(kontrolor) na određeno vrijeme

12.04.2018.

Klasa: 112-03/18-30/2
Ur. broj: 2147/05-08/1-18-6
Makarska, 12. travnja 2018.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 I 4/18), članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09, 15/09, 2/17 i 10/17) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog 28. ožujka 2018. godine o prijmu u službu djelatnika na parkingu-kontrolor- sezonski na određeno vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – djelatnika na parkingu -kontrolor- sezonski na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 17. travnja 2018. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. a prema sljedećem rasporedu:

 

-09,00 sati pisano testiranje
-10,00 sati intervju.

 


Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
1. Odluka o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parkirnoj karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“, broj 3/18)
2. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“, broj 18/09)
3. Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 9/13 i 21/17)

 

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09, 15/09, 2/17 i 10/17.


Povjerenstvo za provedbu
Oglasa za prijam u službu

 

Oglašeno: 12. travnja 2018.

 

makarska logo