28°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na parkingu

28.05.2015.

Klasa: 112-03/15-01/3
Ur. broj: 2147/05-08-01/2-15-23
Makarska, 27. svibnja 2015.


Na temelju članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj (Glasnik Grada Makarske br.6/09 i 15/09) v.d. upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 27. svibnja 2015. godine objavljuje

 

                         OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                                     ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj na radnom mjestu – Djelatnika na parkingu, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 01. i 02. lipnja 2015. godine (ponedjeljak i utorak) na adresi Trg Tina Ujevića 1. I kat, ured Parking službe Grada Makarske,

a prema sljedećem rasporedu:

 

01. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) od 08,00 do 10,00 sati
kandidati čija prezimena započinju slovima:
A - J

02. lipnja 2015. godine (utorak) od 08,00 do 10,00 sati
kandidati čija prezimena započinju slovima
K - Z

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

Kandidati će testirati iz općeg poznavanja osnovnih prometnih, turističkih kulturnih objekata i lokacija za područje grada Makarske, prvenstveno kvartova i ulica u kojima se vrši kontrola i naplata parkinga u sustavu otvorenih i zatvorenih parkinga Parking službe Grada Makarske.

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu.

 

v.d. Upravitelj
Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

Antonio Zec, iur.

makarska logo