8°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na održavanju hortikulture

22.03.2017.

Klasa: 112-02/17-01/5
Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-11
Makarska, 22. ožujka 2017.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09 i 15/09) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/17-01/4; URBROJ: 2147/05-04-02/6-17-01, objavljenog dana 03. ožujka 2017. godine o prijmu u službu djelatnika na održavanju hortikulture - 1 izvršitelja/ica, NKV, na neodređeno, vrijeme daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – djelatnika na održavanju hortikulture, a koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja, održat će se dana 29. ožujka 2017. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. s početkom u 10.30 sati.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:


1. Josip Dedić
2. Ivo Pandžić
3. Dragan Rusendić
4. Ivo Vujčić

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Područje iz kojeg će se provesti testiranje kandidata je:
- Opće znanje o Gradu Makarska
Za pripremu kandidati mogu koristiti Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 9/13) – samo opće odredbe

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

Kandidati će prilikom provođenja testiranja biti obaviješteni o vremenu i mjestu provjere praktičnog rada na određenim poslovima.
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09 15/09.

 


Povjerenstvo za provedbu
Javnog natječaja za prijam u službu
djelatnika na održavanju hortikulture


Oglašeno: 22. ožujka 2017.
 

makarska logo