23°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere kandidata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti

02.07.2018.

Klasa: 112-06/18-01/2

Ur. Broj: 2147/01-06/3-18-4

Makarska: 2. srpnja 2018.

 

 

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za prijam Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske temeljem Javnog poziva  objavljenog 13. lipnja 2018. godine, o prijavi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, stručni suradnik za socijalnu skrb, osobe s invaliditetom i hrvatske branitelje, daje sljedeću

 

 

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske – radno mjesto stručni suradnik za socijalnu skrb, osobe s invaliditetom i hrvatske branitelje, a koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva održat će se dana 10. srpnja 2018. godine (utorak) u zgradi Grada Makarske, Gradska vijećnica, a prema sljedećem rasporedu:

 

 

-          u 12,00 sati – pisano testiranje

-          u 13,00 sati – intervju

 

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

           

 Kandidati prilikom pristupanja testiranju trebaju imati identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

-          Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17

-          Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 49/09)

-          Odluka o socijalnoj skrbi Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 10/16, 8/18 i 9/18). www.makarska.hr)

 

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Grada Makarske

Povjerenstvo za prijam

 

makarska logo