7°C weather icon

Obavijest o poništenju javnog natječaja za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova

09.05.2019.

Grad Makarska

 

KLASA: 340-05/19-01/1  

URBROJ: 2147/01-03/7-19-4

Makarska,  09. svibnja 2019.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Grad Makarska poništava  Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina  za prometovanje turističkih vlakova na području Grada Makarske koji je objavljen dana 8. svibnja  2019. na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr te na oglasnoj ploči Grada Makarske.

 

 

 

                                                                                            Gradonačelnik

makarska logo